CREM adviseert: bedrijven & natuurlijk kapitaal

Summary
Met 15 jaar ervaring helpt CREM bedrijven vorm en inhoud te geven aan natuurlijk kapitaal strategie en implementatie.
CREM adviseert: bedrijven & natuurlijk kapitaal
solution

Met 15 jaar ervaring helpt CREM bedrijven om natuurlijk kapitaal strategieën en implementatieplannen te ontwikkelen om bij te dragen aan continuïteit van business, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, risicomanagement en zicht op kansen.

Hoe zet je natuurlijk kapitaal het beste in voor jouw bedrijf, in de keten of de regio? Hoe neem je de waarde van natuurlijk kapitaal mee in beleidsontwikkeling of ISO 14001 inspanningen? Hoe creëert je binnen de organisatie aandacht voor dit thema? CREM helpt met het formuleren van antwoorden gericht op jouw praktijk. 

Over CREM 

Sinds de oprichting van CREM in1989 hebben we ons ontwikkeld tot experts op het gebied van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, en duurzaam produceren & consumeren. Thema’s waar we de afgelopen jaren hebben laten zien dat we een verschil kunnen maken. ‘Shared value’ en ‘sustainable business development’ zijn daarbij kernbegrippen. We zetten ons in om partijen positief te laten bijdragen aan de oplossing van (internationale) maatschappelijke vraagstukken en te laten profiteren van de kansen die daaruit voortkomen.

Werken aan duurzame businesscases

Het behoud, duurzaam gebruik en versterken van natuurlijk kapitaal loop als een rode draad door veel van onze projecten. We helpen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties (verder) op weg met:

  • De ontwikkeling van praktische tools waarmee de impacts, afhankelijkheden, kansen en risico’s op het gebied van natuurlijk kapitaal in kaart worden gebracht.
  • Het praktisch vertalen van het Natural Capital Protocol (een universele standaard voor het meten en waarderen van natuurlijk kapitaal voor bedrijven).
  • Trendwatching: laten zien welke trends in de beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal voor u van belang zijn, zoals de regionale beschikbaarheid van grondstoffen en water.
  • Het identificeren van maatregelen waarmee u natuurlijk kapitaal kansen kunt verzilveren en negatieve impacts kunt verminderen (‘do good’ / ‘do less harm’).
  • Een effectieve strategie- en beleidsontwikkeling, waaronder het inbedden van natuurlijk kapitaal in bestaand MVO beleid.
  • Ecoregionale ontwikkeling: de waarde van natuurlijk kapitaal mee laten wegen in een landschapsaanpak waar verschillende belangen spelen, zoals een combinatie van landbouw, wonen, infrastructuur, recreatie en natuur.
  • Het bepalen van de (kwantitatieve) voetafdruk van producten en processen op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal.

Waardecreatie voor people, planet, profit

Met de grenzen van de planeet en sociale uitdagingen steeds nadrukkelijker in zicht, zet CREM zich in voor een duurzame economie en maatschappij. Samen met en in opdracht voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. In eerste instantie vaak gericht op de voorlopers, maar met een zodanige vertaling van duurzaamheid dat een ieder zich herkent in de uitdagingen en oplossingen. We zijn hierbij breed inzetbaar, van onderzoek tot training en implementatie, van een brainstorm tot monitoring van resultaten.

Ervaren kwartiermakers voor nieuwe initiatieven en projecten

De drie partners van CREM – Wijnand Broer, Victor de Lange en Jolanda van Schaick – combineren kennis en ervaring met een zeer breed (internationaal) netwerk bij het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. We spreken de taal van deze partijen en zijn vertrouwd met veel van hun doelstellingen en activiteiten. Vanuit deze kwaliteiten zijn we goed in staat om als ‘kwartiermakers’ nieuwe initiatieven en projecten van de grond te krijgen, daarbij profiterend – waar mogelijk – van kansen voor samenwerking. In veel projecten zoeken we daarnaast een samenwerking op maat met externe specialisten en bureaus. Dit maakt dat wij een zeer grote diversiteit aan uitdagingen kunnen helpen oplossen.

Read more

Do you want to comment on this solution?