KplusV evalueert kredietunies en brancheorganisaties voor kredietunies

Summary
De opbrengst van vijf jaar kredietunies analyseren en in kaart brengen
KplusV evalueert kredietunies en brancheorganisaties voor kredietunies
library

Eind 2018 werd KplusV door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om onderzoek te doen naar het functioneren van de kredietunies en de twee betrokken brancheorganisaties. Deze vraag stelde het ministerie naar aanleiding van de motie Amhaouch, die op 8 november 2018 werd ingediend.

Eind 2018 werd KplusV door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd om onderzoek te doen naar het functioneren van de kredietunies en de twee betrokken brancheorganisaties. Deze vraag stelde het ministerie naar aanleiding van de motie Amhaouch, die op 8 november 2018 werd ingediend.

Kredietunies zijn in Nederland ontstaan als reactie op de teruglopende kredietverschaffing van banken aan het mkb. Daarmee maakte het ontstaan van kredietunies onderdeel uit van een bredere opkomst van alternatieve financieringsvormen, welke overigens voor een belangrijk deel gedreven worden vanuit nieuwe technologische mogelijkheden. In het rapport zetten we de opbrengsten van vijf jaar kredietunies op een rij en bekeken we ook het perspectief van kredietunies richting de toekomst.

Het beeld dat het onderzoek oproept, is dat kredietunies maar moeilijk uit de startblokken komen. In de vijf jaar dat kredietunies bestaan, is er in totaal €12.5Mio euro door hen verstrekt. Vijf kredietunies hebben meer dan €1Mio hebben verstrekt. Andere vormen van alternatieve vormen van financiering zijn veel sneller gegroeid. Als reden voor de beperkte groei wordt door de kredietunies zelf gegeven dat zij een beperkte naamsbekendheid en bereik naar ondernemers hebben en dat zij daardoor te weinig kwalitatief goede aanvragen binnen krijgen. Voor individuele ondernemers die door de kredietunie zijn gefinancierd, hebben de kredietunies een belangrijke rol gespeeld, maar op macroniveau spelen de kredietunies op dit moment geen rol van belang. Gezien de ontwikkelingen van kredietunies tot nu toe en de lange doorlooptijd voor het opzetten van een levensvatbare kredietunie is het niet de verwachting dat kredietunies binnen afzienbare tijd een vlucht zullen nemen. Wij verwachten dat wanneer kredietunies op de huidige voet doorgaan zij over vijf jaar ongeveer € 30-40 miljoen in totaal verstrekt hebben.

In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 24 april jl. is de brief over kredietunies geagendeerd.

Lees hier het gehele rapport.

Deze blog werd eerder geplaatst op de website van KplusV

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?