LOT61 vermindert ecologische voetafdruk in de koffieketen

Summary
Kansen voor waardevermeerdering in de koffieketen van LOT61 identificeren en realiseren met de IMVO Voucher.
LOT61 vermindert ecologische voetafdruk in de koffieketen
best practice

LOT61 gaf Green Insights, met behulp van een IMVO Voucher, de opdracht om de waardeketen van hun koffie te beoordelen en te kijken wat er nodig is om echte impact op het milieu te creëren.

De natuurlijke aspecten van circulaireit onder de loep

Het innovatieve koffiebedrijf LOT61, gevestigd in Amsterdam, wilde meer weten over hun waardeketen: hoe zijn onze prestaties nu op het gebied van de natuurlijke aspecten van circulariteit in de waardeketen? Denk daarbij aan grondstoffenstroom (materialen, energie, water) en het einde van de levensduur van koffie. En de vervolgvraag: hoe kunnen we de kringloop van deze grondstofstromen sluiten?

Het waterverbruik in de koffieketen

Green Insights onderzocht de keten. Zij brachten eerst de toeleveringsketen van de koffiebonen van LOT61 uitgebreid in kaart. Vervolgens analyseerde Green Insights de grondstoffenstroom. Zij keken hiervoor naar de inputs, waar zijn de grondstoffen nodig, waar zijn de emissies en wat zijn de outputs van het proces. Hieruit bleek dat het grootste deel van de CO2-voetafdruk zich in de verwerkingsfase bevond. LOT61 kan door enkele concrete processen te verbeteren haar impact vergroten. Koffie wordt veelal verbouwd in regio’s met ‘waterstress’ terwijl de koffieplant veel water nodig heeft, daarom legt LOT61 extra nadruk op het terugdringen van het waterverbruik. Nu LOT61 waar in de waardeketen het meeste water wordt gebruikt, zijn er concrete plekken in de keten om het waterverbruik te verminderen.

Een gedragscode voor leveranciers

Het onderzoek resulteerde in de ontwikkeling van een gedragscode voor leveranciers: inclusieve verbetering. LOT61 heeft een aantal fundamentele milieu- en sociale normen opgesteld waaraan hun leveranciers moeten voldoen. Het bedrijf werkt samen met hun leveranciers via een 'continue verbetering'-aanpak in plaats van de traditionele 'checklist-gebaseerde' aanpak, omdat ze hun leveranciers als hun bondgenoten zien en hetzelfde idee ook andersom willen zien.

Zelf aan de slag met IMVO Vouchers

Meer weten over het onderzoeken van jouw waardeketen met behulp van een IMVO Voucher?

Ga naar de IMVO Vouchers
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?