GoodShipping wil containerscheepvaart verduurzamen met brandstof

Summary
Het is de paradox van de scheepvaart: het is efficient, maar extreem vervuilend. Het GoodShipping Programma bedacht een manier om die vervuiling tegen te gaan.
GoodShipping wil containerscheepvaart verduurzamen met brandstof
solution

Het is de paradox van de scheepvaart: zeevracht is een efficiënte transportmethode, maar maakt wel gebruik van de meest vervuilende fossiele brandstoffen die er is. Het GoodShipping Programma wil hier verandering in brengen. Het Programma bedacht een manier voor containerscheepvaart om grip op hun CO2-uitstoot te krijgen; met een duurzame biobrandstof.

Ruim 90% van de goederen in winkels, wordt per containerschip getransporteerd. In de afgelopen halve eeuw, is de scheepvaartindustrie met 400% gegroeid. Deze manier van transport blijft aantrekkelijk, omdat het een kostenefficiënte manier biedt om goederen te vervoeren.

Imago

Containerscheepvaart wordt dan misschien gezien als een van de meest milieuvriendelijke manieren om goederen te transporteren, dit groene imago is niet vanzelfsprekend. Scheepvaart is – samen met luchtvaart – buiten het Parijs Klimaatakkoord gelaten in 2015. Er is geen (noodzakelijke) prikkel voor de sector om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er wordt verwacht dat als we zo doorgaan de emissies van scheepvaart met 50% tot 250% zullen toenemen tot 2050. Scheepvaart zal dan verantwoordelijk zijn voor meer dan 15% van de wereldwijde CO2-emissies.

Brandstof als (deel van) de oplossing

Tot op heden bleven de opties voor zeevrachteigenaren om klimaatimpact te voorkomen beperkt tot het selecteren van een energie-efficiënte vervoerder of het compenseren van de footprint buiten de scheepvaart. Hier gaan wij verandering in brengen. Door de inzet van hernieuwbare brandstoffen, verandert het GoodShipping Programma daadwerkelijk de brandstofmix en wil daarmee een emissiereductie binnen de industrie behalen. Iedere eigenaar van zeevracht kan deelnemen aan het Programma, ongeacht volume, locatie, handelsroutes en bestaande contracten.

Verantwoordelijkheid nemen

De overgang van zware, fossiele brandstoffen naar hernieuwbare biobrandstoffen moet niet alleen bij de verladers van zeevracht komen te liggen: alle stakeholders in de industrie, van rederij tot eindconsument, moeten deel gaan nemen aan de transitie. Het doel van het Programma is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van duurzame biobrandstoffen te verbeteren, door een stabiele vraag te ontwikkelen. Hiermee brengen we de productie van hernieuwbare brandstoffen naar een hoger niveau.

Op dit moment zal het Programma gedragen worden door bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en bereid zijn een groene leidersrol op zich te nemen. Uiteindelijk zal de vraag voor ‘groen’ vervoerde producten vanuit de eindconsument moeten komen, zodat de relatief lage meerkosten door de hele keten gedragen kunnen worden. Het loopt lekkerder als je weet dat je sportschoenen niet alleen op een duurzame manier geproduceerd, maar ook vervoerd zijn.

De brandstof

Het GoodShipping Programma is het eerste programma ter wereld waarmee bedrijven hun zeevracht kunnen verduurzamen door vervuilende, fossiele brandstoffen te vervangen door schone, duurzame brandstoffen. Dit gebeurt in samenwerking met GoodFuels Marine, marktleider en pionier op het gebied van biobased scheepsbrandstoffen. Deze brandstof wordt gemaakt van rest- en afvalstromen, onder andere uit de papier- en pulpindustrie en afgewerkt frituurvet.

De duurzaamheid van de biobrandstoffen staat hierbij voorop: voor de productie worden uitsluitend rest- en afvalstromen gebruikt die niet competitief zijn met voedselproductie of ontbossing stimuleren. Ons onafhankelijk duurzaamheidsorgaan bestaande uit ngo's en wetenschappers, keurt de duurzaamheid van de grondstoffen, waardoor we voldoen aan de strengste duurzaamheidseisen.

Meer weten over het GoodShipping Programma? Neem dan contact met mij op:
Isabel Welten, GoodShipping Programma Manager
+31 6 13 66 67 21
Isabel@goodshipping.org

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?