Gaan we naar de haaien?

Summary
Oog in oog staan met een prachtig beest als de haai is iets wat ik nooit zal en wil vergeten. We moeten Earth Overshoot Day daarom ernstig serieus (gaan) nemen.
Gaan we naar de haaien?
library

Mijn eerste haai zag ik vlakbij de kust van het Belizaanse eiland Caye Caulker. Het was dag twee van de duikcursus en mijn vriend en ik mochten de 'diepe zee' in. Oog in oog staan met zo’n prachtig beest is iets wat ik nooit zal en wil vergeten. Daarom is het zaak dat we Earth Overshoot Day ernstig serieus (gaan) nemen en onze handen uit de mouwen steken.

Onze oceanen zitten bomvol interessante dieren en ecosystemen, waarvan we pas een klein percentage hebben ontdekt. Maar het lijkt erop dat we sommige geheimen nooit zullen achterhalen. Uit recent onderzoek blijkt dat de diversiteit van de oceaan sterk afneemt door de verzuring van het water. Deze oceaanverzuring is het resultaat van CO2-uitstoot op het land die oplost in onze zeeën. Daardoor is water in de afgelopen honderd jaar al 30% zuurder geworden. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen en economieën die afhankelijk zijn van vis(vangst).

Grensoverschrijdend

Verzuring van de oceaan is een van de 'Negen Planetaire Grenzen', die onderzoeker Johan Rockström en collega’s in 2009 vaststelden. Om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van onze planeet moet de mensheid binnen deze grenzen navigeren. Helaas lukt dat ons tot nu toe nog niet. Dit jaar is het op 2 augustus Earth Overshoot Day. Dit betekent dat we op die datum meer grondstoffen hebben verbruikt dan onze planeet in een jaar kan aanvullen. Ter vergelijking: deze dag viel in 1971 pas op 24 december. We hebben op dit moment 1,7 aardbollen nodig om in ons huidige levenspatroon te voorzien.

Versneld naar een nieuwe economie

Bij MVO Nederland werken we daarom aan de versnelling naar de nieuwe economie. Grote successen behalen we door het vormen van coalities: het samenbrengen van diverse groepen organisaties die met elkaar samenwerken om hun duurzame doelstellingen te behalen. In 2014 – in de aanloop naar de Klimaattop in Parijs – richtten we samen met Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van IenM de Nederlandse Klimaatcoalitie op. Met als doel: de wereld laten zien dat Nederlandse bedrijven serieus zijn over klimaatverandering.

Meer dan zevenhonderd organisaties hebben inmiddels uitgesproken in 2050 klimaatneutraal te ondernemen. Op ons matchmakingplatform delen zij hun verhalen en uitdagingen en verbinden wij hen aan oplossingen uit de community. En dat samenwerken loont, blijkt uit onze klimaatbarometer: samen realiseerden we in één jaar al een footprint-reductie van 519 kton. Dat staat gelijk aan de uitstoot voor energie en vervoer van ruim 60 duizend huishoudens!

Terug naar de natuur

De eerste stappen zijn dus gezet. Stappen die hopelijk leiden tot behoud van de natuur, maar die ook geïnspireerd kunnen zijn óp de natuur. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van weerstand verminderende coatings gebaseerd op de huid van de haai. Een interessante ontwikkeling voor de luchtvaartindustrie: elke procent verlaging van de luchtweerstand tijdens het vliegen, betekent een besparing van bijna 95 duizend liter brandstof per vliegtuig per jaar. Minder kosten én minder CO2-uitstoot!

De ingrediënten voor de nieuwe economie zijn er dus al, maar om te versnellen moeten we wel in actie komen. Wil jij ook niet wachten? Sluit je dan aan bij de Nederlandse Klimaatcoalitie en werk samen met ons aan een klimaatneutraal Nederland.

Geschreven door Ailin Haijer.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?