De bomen zijn geteld

De bomen zijn geteld
library

Hoera, er staan veel meer bomen op de aarde dan we dachten. Dat is de mooie uitkomst van het onlangs in Nature gepubliceerde onderzoek.

Dat lijkt goed nieuws voor de aarde, voor de biodiversiteit en voor de afvang van het broeikasgas CO2. Alleen zie je ook hier door de bomen het bos niet meer. 

Het is een verhaal van kwantiteit versus kwaliteit...

Nature publicatie september 2015

Teken het Trees4Climate Manifest

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?