Vitens werkt samen in natuurbeheer

Summary
Drinkwaterbedrijf Vitens nam het initiatief voor de heidecorridor Soestduinen. VCA helpt om het project met verschillende terreineigenaren robuuster te maken.
Vitens werkt samen in natuurbeheer
solution

Lizard Lane – de sexy naam voor de heidecorridor Soestduinen – werd als een van de eerste Nederlandse projecten aangemeld voor VCA-registratie. Het proces om op één lijn te komen met de verschillende landeigenaren was niet gemakkelijk Maar het lijkt er nu toch op dat in 2018 uit de versnipperde stukjes terrein één robuust natuurgebied zal ontstaan.

De beoogde heidecorridor is een smalle strook land van 15 ha in de gemeente Soest, die de waardevolle natuurgebieden van het voormalige militaire vliegveld Soesterberg, het waterwingebied Soestduinen en het militaire oefengebied Vlasakkers met elkaar verbindt. De verschillende stukken grond zijn in handen van zes verschillende landeigenaren.

Diverse groep

Drinkwaterbedrijf Vitens nam samen met Stichting Utrechts Landschap (beheerder van Park Vliegbasis Soesterberg) het initiatief hen bij elkaar te brengen. ‘Een hele uitdaging, vooral omdat het zo’n diverse groep is’, zegt projectleider Anne Immers, als specialist ecologie in dienst van Vitens.

Natuurlijke zuivering

Waarom doet Vitens dit? ‘We hebben meerdere waterwingebieden, zoals in Soestduinen. Wij winnen voornamelijk grondwater. Natuurlijk willen we zo schoon mogelijk water. Een goede garantie voor een schone bron is de bescherming via natuur. Dat zorgt voor een natuurlijke zuivering, en sluit risico’s van menselijke activiteiten uit.’

Lage genetische diversiteit

De versnippering van gebieden in Soestduinen is een ecologisch probleem, constateerde Vitens. Het zorgt voor een lage genetische diversiteit. ‘Het doel van onze gezamenlijke inzet is de uitwisseling van dieren als vlinders en reptielen te bevorderen, en robuuste populaties te ontwikkelen.’

Middel om project robuust te maken

Hoe past VCA daarin? ‘Het oorspronkelijke idee was onze eigen waterwingebieden voor VCA-registratie aan te dragen. Maar toen realiseerden we ons dat VCA juist een mooi middel is om een project met meerdere eigenaren robuuster te maken. En gezamenlijk laten zien dat we staan voor natuurverbetering. Omdat VCA transparant is, kun je het daarvoor goed inzetten.’ Inmiddels is de projectgroep druk bezig een beheerplan voor het gebied op te stellen. De officiële VCA-aanmelding is voorzien voor eind 2017.

Zie de pagina op de VCA-site:

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?