Nationaal Groenfonds ziet kansen in VCA

Summary
Voor het Nationaal Groenfonds is VCA onderdeel van de speurtocht naar alternatieven voor de nu nogal strikt gehanteerde regels voor natuurcompensatie.
Nationaal Groenfonds ziet kansen in VCA
solution

Bedrijven of andere partijen die streven naar VCA-registratie zijn serieus geïnteresseerd in het verbeteren van biodiversiteit. Dat maakt ze tot interessante partners voor het Nationaal Groenfonds. ‘VCA is een internationaal geaccepteerde benadering. Daarbij aanhaken is beter dan hier in de polder weer iets nieuws uitvinden.’

Financieren van projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren: met dat doel zette de overheid ruim twintig jaar geleden het Nationaal Groenfonds op. De behoefte aan dit soort financiering neemt toe. Zozeer dat de financieringsaanvragen het beschikbare budget van 60 miljoen euro steeds verder overtreffen.

Risico nemen

‘Wij steunen veel kleinere initiatieven die zich deels nog in de praktijk moeten bewijzen’, zegt Pieter Baars, strategisch adviseur van het Groenfonds. ‘Als wij instappen en risico nemen, zijn banken vaak alsnog bereid mee te doen.’

Interesse bij landeigenaren

Waarom neemt het Groenfonds deel aan de CoP VCA? ‘Partijen die bezig zijn met VCA denken toekomstgericht na over het beheren van een terrein, waarbij biodiversiteit belangrijk is. Als zo’n partij vervolgens bij ons aanklopt voor financiering is dat een pré. Ik zie ook interesse bij onze klanten. Vooral bij landgoedeigenaren. Ook wel in de agrarische sector, maar daar is de bereidheid om actie te ondernemen nog beperkt tot het selecte groepje koplopers.’

Natuur opkrikken in groene buitenruimte

Voor Baars kan VCA onderdeel zijn van de speurtocht naar alternatieven voor de nu nogal strikt gehanteerde regels voor natuurcompensatie. ‘Het goede van VCA is dat het benadrukt dat verbeteren van biodiversiteit heel goed kan in niet-natuurgebieden. De meeste biodiversiteit in Nederland vind je in de groene buitenruimte, die voor een groot deel in beheer is bij de agrarische sector. Als je daar de natuur weet op te krikken is dat efficiënter dan wanneer je alleen in natuurgebieden actief bent.’

Meer informatie?

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?