K3 Delta: duurzame grondstofwinning

Summary
Zand- en grondwinner K3 Delta wil met het VCA-keurmerk de natuuractiviteiten van het bedrijf op een betrouwbare wijze met de buitenwereld delen.
K3 Delta: duurzame grondstofwinning
solution

Van een zand- en grindwinnend bedrijf ontwikkelde K3Delta zich tot een gebiedsontwikkelaar. ‘Ons doel is een gebied, in overleg met alle betrokkenen, zo in te richten dat we er over twintig jaar met trots terug kunnen komen.’

De Bemmelse Waard is een uiterwaardengebied van de Waal in Gelderland. Grondeigenaren en overheden werken er samen aan de inrichting van de Bemmelse Waard, toekomstig onderdeel van het grensoverschrijdende natuurgebied  Gelderse Poort. Bij de gebiedsontwikkeling gaat het om verruiming van de waterbergingscapaciteit, natuur- en landschapsontwikkeling, recreatie en duurzaam grondstoffengebruik. K3 Delta speelt daarbij een belangrijke rol.

Nieuwe natuur

‘K3 Delta wint er delfstoffen en gaat een deel van het gebied herinrichten als nieuwe natuur’, vertelt projectleider Titus Haverkamp. Kenmerkend voor de uitwerking van dit deelplan is het intensieve overlegproces dat eraan voorafging, met een groot aantal betrokken partijen.

‘We hebben de kwaliteit van de biodiversiteit onderzocht. Dat toonde aan dat wij daar een grote plus kunnen scoren, door het creëren van bos, moeras, waterplassen en bloemrijke graslanden.’ Nieuwe natuur die wat Haverkamp betreft in aanmerking komt voor VCA-registratie.

Habitat banking

K3 Delta experimenteerde al eerder met habitatbanking. De gedachte is dat deze nieuwe natuur kan dienen ter compensatie van natuurverlies elders. Dat leidde tot de interesse voor VCA. ‘Habitatbanking kan een interessante aanvulling zijn, omdat je daarmee een gedeelte van de kosten van VCA kunt dekken.’ Haverkamp denkt dat VCA-registratie ook belangrijk kan zijn om de activiteiten van het bedrijf op een betrouwbare wijze met de buitenwereld te delen.

Groeiend draagvlak

K3 Delta onderzoekt nog hoe VCA precies aan kan sluiten bij de bedrijfsactiviteiten. Maar het draagvlak neemt toe, zegt een optimistische Haverkamp. ‘De overtuiging groeit dat VCA-certificering meerwaarde biedt voor onze projecten.’

Meer informatie?

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?