Groene Cirkels en het bijenlandschap

Summary
Het Bijenlandschap is onderdeel van het samenwerkingsverband Groene Cirkels. VCA-registratie helpt de ambities te vertalen naar concrete acties.
Groene Cirkels en het bijenlandschap
solution

Green Circle Bee Landscape werkt aan een bloemrijk netwerk dat bijen voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt, en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker maakt. Het programma meldde zich als een van de eerste vanuit Nederland voor VCA-registratie. Hoe staat het er nu voor?

Het Bijenlandschap is onderdeel van Groene Cirkels, een samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland, bierbrouwer Heineken en Wageningen Environmental Research (Alterra). Groene Cirkels mikt op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij in Zoeterwoude, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio.

Ecologisch netwerk

De samenwerking van bedrijven, burgers en lokale overheden maakt Groene Cirkels uniek. De aanleg van bijenlandschappen rond bedrijventerreinen en boerderijen is daar een voorbeeld van. ‘We werken aan een sociaal netwerk, waarmee we het ecologische netwerk kunnen realiseren’, zegt Annette Piepers, werkzaam bij het programmamanagement. Ook gebiedsbeheerders, maatschappelijke organisaties, imkers en burgers zijn bij het project betrokken.

Natuur in gewoon woon- en werkgebied

‘Met VCA willen we laten zien hoe je aan natuurbescherming en biodiversiteit kunt werken in een gewoon woon- en werkgebied. Van onderop, met alle partijen die dat ook belangrijk vinden. Het proces van VCA-registratie helpt ons met een structurele aanpak. Het is op zich nog niet eens zo moeilijk om mensen en partijen op een thema als dit mee te krijgen. Maar hoe zorg je dat het ook echt iets oplevert? VCA biedt daar een instrument voor. Het helpt ook bij het vinden van hiaten in ons netwerk.’

Nieuwe gemeenten melden zich aan

Een grote uitdaging is de vele kleine stukken land en betrokken partijen te verbinden tot een waardevol netwerk. Een groeiend netwerk, omdat zich voortdurend nieuwe gemeenten aanmelden. ‘Op korte termijn gaan we met alle betrokkenen om de tafel om het over het VCA-beheerplan te hebben. Het besluit om verder te gaan met VCA is feitelijk al genomen, maar de gemeenten moeten zich er nog wel aan committeren.’

Meer informatie?

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?