Eneco bouwt biomassacentrale met zo weinig mogelijk natuurimpact

Summary
Bij Eneco is biodiversiteit onderdeel van het One Planet Plan. Het energiebedrijf wil het Natural Capital Protocol en VCA inzetten om impact te meten.
Eneco bouwt biomassacentrale met zo weinig mogelijk natuurimpact
solution

Wat is de impact van de activiteiten van energiebedrijf Eneco op biodiversiteit? Is VCA-registratie daarbij nuttig? Om een antwoord op die vragen te vinden zoomt het bedrijf in op de nieuw te bouwen BioWarmte Installatie in Utrecht.

De bouw van de installatie in Utrecht is gestart. De centrale levert vanaf begin 2019 genoeg warmte om 22.000 huishoudens in Nieuwegein en Utrecht te voorzien. De brandstof bestaat uit gecertificeerde biomassa, zoals snoeiafval en shreds (houtige reststromen).

No Net Loss

Bij Eneco is biodiversiteit onderdeel van het One Planet Plan van het bedrijf, vertelt Silvan de Boer, business developer verduurzaming industrie bij het energiebedrijf. ‘We hebben een aantal van onze activiteiten onderzocht op de impact.’ Het heeft geleid tot het formuleren van No Net Loss als beleidsdoelstelling, het streven om op termijn geen negatieve impact meer te hebben op biodiversiteit en natuur. ‘Onze belangrijkste impact ligt in onze energie-installaties en de waardeketen. Zoals onze investeringen in windmolenparken of in biomassacentrales. Wat betekenen die voor de lokale omgeving? Daarnaast zijn is er natuurlijk impact in de keten. Waar komen je grondstoffen vandaan, wat zijn de emissies? Dat moet je allemaal onderzoeken.’

Serieuze ambities

Eneco wil het Natural Capital Protocol hanteren als handleiding voor het meten van impact. VCA kan daarop een aanvulling zijn. Een keurmerk dat laat zien dat de ambities van het bedrijf serieus zijn. ‘Een definitief besluit over registratie is nog niet genomen, maar ik denk dat het heel kansrijk is.’

Voedselbossen en zonnepanelen

Voor de Utrechtse BioWarmte Installatie heeft Eneco inmiddels de impact op biodiversiteit in kaart gebracht, en onderzoekt nu hoe die te verkleinen is. Bijvoorbeeld door steun voor de aanleg van voedselbossen. ‘Zet het zoden aan de dijk, wat kost het? Maar we kijken ook naar de aanleg van meer groen, of extra plaatsing van zonnepanelen.’

Meer informatie?

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?