Dunea koppelt natuurgebied aan bufferzone

Summary
Dunea wil natuurontwikkeling in de bufferzones stimuleren om toekomstige waterwinning mogelijk te maken. VCA-registratie kan helpen die natuurambities te realiseren.
Dunea koppelt natuurgebied aan bufferzone
solution

Voor drinkwaterbedrijf Dunea is bescherming van de waterwingebieden in de duinen niet voldoende. Natuurontwikkeling in de bufferzones is nodig, zoals bij de nieuw aan te leggen woonwijk Valkenburg. VCA kan daarbij helpen: ‘Het model voor bescherming van natuur buiten de reguliere natuurgebieden sluit perfect aan bij onze ambities.’

Dunea levert drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Een belangrijke rol bij de productie van dat drinkwater is weggelegd voor de drie duingebieden die het drinkwaterbedrijf beheert. Met een coalitie van 40 partijen nam Dunea het initiatief tot oprichting van het nieuwe nationale park Hollandse Duinen. Een gebied van zo’n 200 km2 groot, bestaande uit een bonte verzameling natuurgebieden, duinen, parken, landgoederen, bossen en ook bollenvelden.

Het belang van bufferzones

Als volgende stap kijkt het drinkwaterbedrijf samen met Staatsbosbeheer naar de gebieden rondom het nieuwe nationaal park. Bufferzones kunnen in de toekomst dienen voor het winnen van drinkwater. Dat kan in een groen gebied, maar niet als het is volgebouwd.

Voormalig vliegveld

Zo’n buffergebied is het voormalige vliegveld Valkenburg, waar in de komende jaren vijfduizend woningen worden gebouwd. VCA-registratie kan helpen de natuurambities in dit gebied te realiseren, zegt Peter Spierenburg, adviseur strategie bij Dunea. ‘We zien daar graag een nieuw natuurgebied ontstaan. Met aansluiting op de duinen, en verbinding met het achterland. Een woonwijk in een natuurgebied is ecologisch veel interessanter dan een wijk met groenvoorziening.’

Toerisme en recreatie bevorderen

‘De kracht van VCA is dat het om zelfgekozen doelen gaat, waar je als deelnemende partij controle over hebt. We kunnen daarmee eenbrug slaan naar andere partijen die willen bijdragen aan groen, maar niet willen dat natuurbescherming de ontwikkeling van de wijk in de weg zit.’ Het kwaliteitsstempel dat VCA biedt kan ook helpen de economie in de regio te stimuleren. ‘Het is een etiket waarmee je toerisme en recreatie kunt bevorderen.’

Meer informatie?

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?