VCA - Registratie in drie stappen

Summary
De VCA-registratie kort samengevat.
VCA - Registratie in drie stappen
library

1) Aanmelding

De terreineigenaar dient een voorstel in om het gebied te laten opnemen in het VCA Register, vergezeld door een aanbevelingsbrief die is opgesteld door een onafhankelijke deskundige. Daarna wordt op de VCA-website een pagina ingericht over het aangemelde gebied. Na aanmelding hebben partijen twee jaar de tijd om zich te registreren.

Benodigde tijd: 1-5 dagen, afhankelijk van de grootte van het gebied en de beschikbare data.

2) Registratie

De gebiedsbeheerder dient een Beheerplan in. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de nulmeting, analyse van interne en externe kansen en bedreigingen (SWOT), uitkomsten van het stakeholder overleg, de te nemen acties en de monitoring.

Een onafhankelijke auditor (goedgekeurd door de VCA Board) beoordeelt het plan.

Na goedkeuring van beheerplan en audit rapport wordt het gebied opgenomen in het VCA Register; de documenten verschijnen op de VCA-website.

Benodigde tijd: varieert voor het opstellen van een Beheerplan van een week tot enkele weken. Voor het auditproces is maximaal een week nodig bij grote gebieden; voor kleine gebieden volstaat veelal een dag.

3) Jaarlijkse rapportage

Om het keurmerk te behouden moet de terreinbeheerder elk jaar een Prestatierapport inleveren. Dat rapport bevat een overzicht van de geboekte resultaten, de mate van betrokkenheid van alle stakeholders en de geleerde lessen. Ook het Prestatierapport is gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige. Zowel het Prestatierapport als het audit rapport worden gepubliceerd op de VCA-website.

Benodigde tijd: Prestatierapport één tot enkele dagen afhankelijk van de grootte van het gebied; de audit vraagt 1-2 dagen werk.

Alles nog eens op een rij? Klik hieronder op Schema Aanmelding en registratie.

Schema_aanmelding_en_registratie.png
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?