Wat is het en wat levert het op?

Summary
Op deze site staan voorbeelden van Nederlandse bedrijven en organisaties die al met VCA werken, of zich oriënteren op de mogelijkheden. Hier gaan we wat dieper in op het hoe en wat van VCA.
Wat is het en wat levert het op?
library

Beter zorgen voor de gebieden waar we wonen en werken: het VCA-keurmerk maakt de inspanningen voor behoud en verbetering van de ecologische kwaliteit en biodiversiteit zichtbaar voor de buitenwereld. Hoe werkt het? Wat moet je ervoor doen, en wat levert het op? Die informatie is hier te vinden.

Waarom is het nodig?

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor de samenleving en voor de economie. Veel partijen werken daarom aan ecologisch herstel. En aan duurzaam gebruik van ons natuurlijk kapitaal. In Nederland, en wereldwijd.

Dat is ook hard nodig. Want het gaat al decennia niet goed met bossen, oceanen en wetlands (natuurlijke ecosystemen, en met de rijkdom aan dier- en plantsoorten (biodiversiteit). Dat raakt ook Nederland: zie bijvoorbeeld recente berichten over het verdwijnen van een groot deel van de insecten in ons land, en de bijensterfte. Een van de manieren om de aanhoudende teruggang te stoppen is beter zorgen voor de gebieden waar we wonen en werken. Veel bedrijven, grondeigenaren en -beheerders willen daar - samen met andere betrokkenen - aan bijdragen, of doen dat al.

Maar hoe zorg je ervoor dat jouw aanpak zichtbaar is, en impact heeft? Daarvoor is het VCA Register opgezet.

Voorwaarde voor registratie is een onderbouwd plan, met concrete maatregelen voor behoud en verbetering van natuurlijke rijkdommen. Het VCA-keurmerk maakt die inspanningen vervolgens zichtbaar voor de buitenwereld. Alle plannen en activiteiten zijn openbaar, iedereen kan de inspanningen en resultaten volgen.

‘Ons fairchain model berust op transparantie. Dat geldt ook voor VCA. Je moet op inhoud presteren. En daar rapporteer je over op een online platform, waar iedereen je op kan afrekenen. Dat past heel goed bij ons.’ Mark Kauw, Moyee Coffee

VCA levert dus – naast ecologisch herstel – erkenning op. Het is bovendien een uithangbord: het bewijs van je inspanningen kan helpen andere partijen te interesseren voor je activiteiten, zoals investeerders, donateurs, klanten of lokale overheden.

VCA is een mooi middel om een project met meerdere eigenaren robuuster te maken. En gezamenlijk te laten zien dat je staat voor natuurverbetering.’ Anne Immers, specialist ecologie drinkwaterbedrijf Vitens

Klik hieronder voor meer informatie over verschillende onderdelen van de VCA-aanmelding en registratie.

VCA_Guidance_doc_Future_proof.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?