Waterkringloop is doorbraak in papiersector

Summary
Waterkringloop is doorbraak in papiersector
Waterkringloop is doorbraak in papiersector
solution

Met het terugleveren van water en biogas aan papierfabriek DS Smith Paper De Hoop zet Industriewater Eerbeek een forse stap in de richting van een circulaire productie. Dit is een revolutie voor afvalwaterhergebruik en een doorbraak voor de Nederlandse papierindustrie.

Lang gekoesterde wens

De komende weken gaan de graafmachines aan het werk. Tussen de Eerbeekse waterzuiveraar en de papierfabriek legt Alliander DGO twee pijpleidingen van 3 km lengte aan, voor het transport van gezuiverd water en biogas. Industriewater Eerbeek investeert daarnaast in nieuwe technologie voor ontharding, filtreren en desinfecteren van het behandelde afvalwater. Het hele proces moet op 1 januari operationeel zijn en bij de papierfabriek leiden tot een forse besparing op het gebruikte grondwater, een gereduceerde CO2-uitstoot vergelijkbaar met het energiegebruik van duizend huishoudens en een substantiële afname van het gebruik van proceschemicaliën.

Met het hergebruik van gezuiverd water en biogas gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Al vijftig jaar zuivert Industriewater Eerbeek het afvalwater van drie papierfabrieken in het Gelderse Eerbeek. Dat gezuiverde water wordt vervolgens geloosd op de IJssel. Bij het zuiveringsproces komt biogas vrij, dat wordt omgezet in elektriciteit. De warmte die daarbij ook vrijkomt bleef tot nu toe grotendeels onbenut. Directeur Walter Hulshof van Industriewater Eerbeek studeerde jarenlang op mogelijkheden het proces meer circulair te maken, maar kreeg de business case niet rond.

Een belangrijke reden daarvoor zijn de lage kosten van grondwater, daar valt moeilijk tegen op te concurreren. Maar na jaren experimenteren lukte het toch een goedkope onthardingstechnologie te ontwikkelen. Die levert bovendien zuivere kalk op, waar vraag naar is in de lokale landbouw. 'Met de bekende technologieën ben je jaarlijks een vermogen kwijt aan chemicaliën, zoals loog', zegt Hulshof. 'Wij wilden daarvan af. Met ons nieuwe procedé lukt dat.'

Vuillast

Bij de ontwikkeling van de nieuwe technologie kregen Industriewater Eerbeek en DS Smith Paper De Hoop steun van het subsidieprogramma Bedrijven en Biodiversiteit. De papierindustrie is niet alleen een grootverbruiker van grondwater, maar na de productie resteren ook grote hoeveelheden zuurstofverbruikende stoffen in het proceswater. Beide pakken slecht uit op de natuur: verdroging en verlaging van het zuurstofgehalte in oppervlaktewater.

Momenteel leveren de drie papierfabrieken jaarlijks 4 miljoen kuub afvalwater aan Industriewater Eerbeek. De vuillast daarvan is vergelijkbaar met die van een stad als Utrecht. Het bedrijf denkt met ingang van komend jaar bijna de helft (1,7 miljoen kuub) schoon afvalwater terug te leveren. DS Smith Paper De Hoop verwacht door het hergebruik 40 procent minder grondwater nodig te hebben. Daarnaast wordt energie bespaard (het bedrijf krijgt warm water aangeleverd, naast het biogas) en chemicaliën.

Patent

Volgens Hulshof is de nieuwe onthardingstechnologie (waarop inmiddels patent is aangevraagd) breed inzetbaar in de papierindustrie en andere industrieën waar kalk een beperking is voor hergebruik van afval- of proceswater. 'Ook internationaal bestaat dit nog niet. Het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijze past in onze ambitie om leidend te zijn in duurzame industriële waterzuivering.'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?