Groene kaas uit de Beemster

Summary
Groene kaas uit de Beemster
Groene kaas uit de Beemster
solution

Half november gaat 's werelds groenste kaasmakerij van start. De nieuwe productiefaciliteit van de coöperatie Cono Kaasmakers zal een kwart minder gas en elektra gebruiken dan nu het geval is, en driekwart minder leidingwater.

Klimaatneutraal kaas maken

Verantwoord produceren is voor Cono Kaasmakers een kernwaarde, vertelde duurzaamheidsmanager Grietsje Hoekstra tijdens een recente bijeenkomst van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. Ambachtelijke bereiding staat centraal. En duurzaamheid. Vandaar dat bij de bouw van een nieuwe fabriek in de Beemster - met de naam 'De nieuwe tijd' - klimaatneutraal kaasmaken het doel is.

Cono Kaasmakers

De wortels van Cono Kaasmakers liggen in de Beemsterpolder, en het bedrijf is dan ook vooral bekend door de productie van Beemsterkaas. De coöperatie bestaat al ruim honderd jaar en telt momenteel 475 aangesloten melkveehouders. Sinds 2008 werkt Cono samen met de ijsmakers van Ben & Jerry's (Unilever) in Caring Dairy. Negentig procent van de aangesloten melkveehouders neemt op vrijwillige basis deel aan het programma, dat streeft naar 'blije koeien, blije boeren en een blije aarde'. Al het Europese ijs van Ben & Jerry's is gemaakt op basis van Caring Dairy-melk.

Kringloop Kompas

Met een 'Kringloop-Kompas' meten de melkveehouders de milieu-impact van hun bedrijf. Doel is de kringloop op de bedrijven zo veel mogelijk te sluiten door optimaal gebruik te maken van wat de natuur biedt aan bodemleven, dieren en gewassen. Zo maken de melkveehouders beter gebruik van de mest van hun koeien, waardoor minder kunstmest nodig is. Ook komt er meer gras van eigen land, wat leidt tot minder voeraankopen en dus een kleinere ecologische footprint. Cono organiseert regelmatig workshops voor de leden over thema's als kringlooplandbouw, agrarisch natuurbeheer en graslandmanagement.

Maatregelen

Bekend is wel dat inmiddels bijna de helft van de veehouder op het grootste deel van hun areaal weidevogelbeschermende maatregelen toepast. Ook aan weidegang wordt veel waarde gehecht. Het bedrijf stimuleert haar leden om de koeien in de wei te laten lopen met behulp van een premie van 1 euro per 100 kilogram melk. Die premie wordt uitgekeerd als de koeien minimaal 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag buiten lopen. 92 procent van de leden voldoet aan die norm, terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 72 procent.

Ook bij het gebruik van veevoer zijn stappen gezet op weg naar verduurzaming. Het menu van koeien bestaat voor een belangrijk deel uit gras en maïs, maar om tekorten in energie en eiwit op te vangen gebruiken de melkveehouders producten als sojaschroot en palmpitmeel. Alleen al aan soja gebruiken de Cono-boeren bijna 3 miljoen kg per jaar. Aan de teelt van die grondstoffen kleven nogal wat milieubezwaren, zoals ontbossing en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Verduurzaming van de teelt is dus belangrijk.

Investeren

Met ontwikkelingsorganisatie Solidaridad investeerde Cono de afgelopen jaren in projecten voor duurzame soja in India en duurzame palmolie in Maleisië en Ghana. Kleinschalige boeren leren in workshops hun teelttechnieken te verbeteren. In India zijn inmiddels tienduizend boeren betrokken bij de duurzame sojaproductie. 'Die boeren verhogen hun productie en bouwen dus een beter leven op', zegt Hoekstra. 'En wij investeren in duurzaamheid. Onze producten mogen niet ten koste gaan van natuur en mens, die verantwoordelijkheid nemen wij.'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?