Akzo Nobel integreert natuurlijk kapitaal

Summary
Akzo Nobel integreert natuurlijk kapitaal
Akzo Nobel integreert natuurlijk kapitaal
solution

Met de zogeheten 4D-methode wordt door chemieconcern Akzo Nobel gekeken naar de totale waardeketen en worden zowel positieve als negatieve effecten gemeten op menselijk, sociaal, financieel en milieugebied.

Eerste in zijn soort

Dit innovatieve onderzoek, voor het eerst uitgevoerd bij het bedrijfsonderdeel Pulp & Performance Chemicals van AkzoNobel in Brazilië, is volgens projectpartner True Price het eerste in zijn soort dat wordt gepubliceerd.

Zes locaties

Op zes locaties in Brazilië werd deelgenomen aan de pilot, die in 2014 gedaan werd. Het onderzoek werd geanalyseerd in samenwerking met True Price, een organisatie die onderzoek doet naar duurzaamheid, en de econoom Pavan Sukhdev. De uitkomsten van het onderzoek worden inmiddels al toegepast voor relevante verbeteringen.

Toekomst

Volgens AkzoNobel illustreert het initiatief de toekomst van impactmeting en geïntegreerde rapportage en is de allereerste methode die geïntegreerd wordt toegepast op de vier dimensies van kapitaal, te weten financieel, natuurlijk, sociaal en menselijk.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?