Staatssecretaris presenteert natuurplan voor grote wateren

Summary
Staatssecretaris presenteert natuurplan voor grote wateren
Staatssecretaris presenteert natuurplan voor grote wateren
library

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een plan gelanceerd om op een groot aantal plaatsen in Nederland de natuur te herstellen, de biodiversiteit te versterken, en het land ook beter bestand te laten zijn tegen klimaatverandering.

Daarvoor komt er meer ruimte voor water, met name langs grote rivieren, in Zeeland, het IJsselmeer en de Waddeneilanden.

Natuur in de grote wateren in Nederland

Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied.

De Nederlandse natuur in deze watergebieden is uniek door de ligging en ondergrond. Er komen veel soorten voor. Zo bezoeken grote hoeveelheden trekvogels het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied om er te foerageren. Trekvissen gaan via  de Rijn, Maas, Eems en Schelde  naar gebieden in Frankrijk en Duitsland om te paaien.

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de natuur in de grote wateren en de soorten die er leven. Ontwikkelingen als klimaatverandering kunnen invloed hebben op die natuur.

Toekomstige ontwikkelingen grote wateren

De keuzes voor de inrichting van Nederland hebben gevolgen voor de natuur. Ook in de verre toekomst. De Rijksoverheid wil die toekomst veiligstellen voor de natuur van de grote wateren. Daarom wil het Rijk, samen met andere partijen, een toekomstvisie ontwikkelen voor de natuur in de grote wateren: de Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder.

Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?