SDG's en natuurlijk kapitaal: nature is your business

Summary
MVO Nederland heeft een analyse gemaakt van de SDG’s die voor de chemie relevant worden geacht.
SDG's en natuurlijk kapitaal: nature is your business
library

Zonder vitale ecosystemen is er weinig ruimte voor een gezonde leefomgeving, mensen en een gezonde economie. Zo kun je ook naar de SDG’s kijken. “SDGs are equal, but some are more equal than others….” Oftewel: alle SDGs zijn belangrijk, maar de SDGs gerelateerd aan de biosfeer zijn het fundament voor de andere SDG’s.

Analyse

MVO Nederland heeft een analyse gemaakt van de SDG’s die voor de chemie relevant worden geacht. Hiervoor hebben we een aantal documenten onder de loep genomen:

  • CEFIC - Chemistry CAN – Accelerating Europe towards a Sustainable future.
  • ICCA - Global Chemical Industry Contributions to the Sustainable Development Goals.
  • VNCI – relatie tussen Duurzame Actielijnen van VNCI en de SDG’s.
  • WBCSD - Chemical Sector SDG Roadmap.

Vervolgens hebben we gekeken welke indicatoren (KPIs) die bij deze SDG’s zijn benoemd voor bedrijven relevant zijn en een link hebben naar biodiversiteit, ecosysteemdiensten en natuurlijke hulpbronnen.

En wat blijkt? In alle voor de chemie relevante SDG’s vind je natuurlijk kapitaal terug!

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/ce2bc75bc4702744409ae5e3592f1c83_large.jpg

De analyse laat verder zien dat de meest relevante SDG’s voor de chemie, ook alle SDG’s zijn, waarin natuurlijk kapitaal verscholen zit (te weten: SDG2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15). Wanneer wij de door de chemiesector aangewezen focus-activiteiten onderverdelen in hoofdthema’s (zie dia, nr. 1 t/m 3), zien we dat in alle drie de thema’s SDG12 (Responsible Consumption and Production) en SDG13 (Climate action) de Chemie een grote rol kan spelen. Deze twee SDG’s geven dus volgens de verschillende branche-organisaties voor de Chemiesector dus de meeste aanknopingspunten voor verduurzaming. SDG3 (Health and Well-being) en SDG8 (Good Jobs and Economic Growth) komen ook terug in twee van de drie thema’s, waardoor ook op die SDG’s dus een flinke bijdrage op duurzaamheid vanuit de Chemie mogelijk is.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/e5c737987214efa551435d6ee4f16da2_large.png

Werken aan een goed klimaat voor natuurlijk kapitaal

De chemie is een energie-intensieve sector, nog grotendeels gebaseerd op fossiele grondstoffen. Het is een sector die in belangrijke mate kan bijdragen aan het slagen van een ambitieus Klimaatakkoord door haar eigen uitdagingen aan te gaan, én door bij te dragen aan oplossingen voor die van andere sectoren. Een bijdrage leveren aan de SDGs die gerelateerd zijn energie en klimaat, betekent dat je als bedrijf ook kunt bijdragen aan natuurlijk kapitaal. Het is vooral een kwestie van de relaties en effecten inzichtelijk maken en hier bewuster op gaan sturen.  Want wat is nu mooier als je drie grote vliegen in één klap slaat: het tegengaan van klimaatverandering, het verbeteren van je risicomanagement als het gaat om grondstoffen en watervoorziening, en het vergroten van je natuurlijk kapitaal door het minimaliseren van je negatieve impact en afhankelijkheid.

Geïnteresseerd om aan natuurlijk kapitaal met andere bedrijven in de chemie aan te werken? Laat het ons weten! Contact Elsbeth Roelofs.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?