De kracht van natuurlijk kapitaal voor organisaties

Summary
De kracht van natuurlijk kapitaal voor organisaties
De kracht van natuurlijk kapitaal voor organisaties
library

Werken met de natuur in plaats van direct naar technische oplossingen grijpen levert voor steeds meer organisaties waarde op. Oftewel, zij kennen de kansen en risico's van natuurlijk kapitaal. Wat dat is? Het Groene Brein, MVO Nederland en Platform BEE presenteren een visiedocument dat een gedeeld begrip creërt.

Steeds meer partijen in Nederland wegen natuurlijk kapitaal actief mee in hun beslissingen. Van multinationals tot NGO's, van overheden tot burgers. Agrariërs gebruiken minder pesticiden. Kledingbedrijven vinden natuurlijke alternatieven voor olieproducten. Rijkswaterstaat legt dijken aan die meebewegen met de natuur.

Maar nog niet altijd is duidelijk wat verschillende partijen precies verstaan onder natuurlijk kapitaal en wat de kansen, risico's en belemmeringen zijn. Verschillende interpretaties veroorzaken een mist van onduidelijkheid.

Daarom presenteren Het Groene Brein, MVO Nederland en Platform BEE het visiedocument Natuurlijk Kapitaal – Een Gedeelde Basis 2015 – digitaal dat een gemeenschappelijke basis creërt over natuurlijk kapitaal. Wat is het wel en wat is het niet? Wat zijn de kansen en wat zijn de risico's?

De waarde van natuurlijk kapitaal

Treffende voorbeelden illustreren de antwoorden op deze vragen. Zo hebben drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs laten zien dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag kan, zonder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor gewassen weerbaarder worden, oftewel zij versterken het natuurlijk kapitaal.

Een ander voorbeeld is de waarde van mangrovebossen. Alleen gekeken naar de waarde van het hout levert één hectare van dit bos 1.000 dollar op. Ook al doet een bos als dit veel meer. Bossen halen CO2 uit de lucht. Bossen zuiveren water. Bossen houden grond vast, zodat deze niet wegspoelt. Bossen zorgen voor recreatie. Als je het intact laat is datzelfde mangrovebos in Thailand 21.000 dollar per hectare waard: 21 maal zoveel.

Het visiedocument toont de winst om wat te weten van natuurlijk kapitaal. Zo licht het document een tipje van de sluier op voor mensen die werkzaam zijn in zowel de publieke als private sector over hoe zij met dit thema aan de slag kunnen gaan.

Lees het document hier:

www.platformbee.nl/assets/Natuurlijk-Kapitaal-Een-Gedeelde-Basis-2015-digitaal.pdf
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?