Gezonde bodems goed voor bietenteelt

Summary
Gezonde bodems goed voor bietenteelt
MATCHED
This challenge has been matched
Gezonde bodems goed voor bietenteelt
MATCHED
challenge

De term 'biodiversiteit' is velen te onduidelijk, maar iedere boer begrijpt het belang van een gezonde bodem. Bij de verdere verduurzaming van de bietenteelt richt Suiker Unie zich daarom vooral op bodemverbetering. Klanten als Coca Cola en Friesland Campina steunen die aanpak.

Suikerbietenteelt

De suikerbietenteelt is een belangrijke agrarische sector in ons land. Ruim 9.000 telers leveren jaarlijks suikerbieten aan hun coöperatie Suiker Unie (onderdeel van Royal Cosun). Zij krijgen ondersteuning van de eigen agrarische dienst van het bedrijf. In het kader van het programma Biodiversiteit en Bietenteelt organiseerden de adviseurs de afgelopen maanden tientallen bijeenkomsten voor de telers. 'Onze leden hebben veelal familiebedrijven’, zegt projectleider Jurriaan Visser. 'Dat betekent dat men oog heeft voor de continuïteit, de langere termijn. Dat is dus de focus: hoe zorg je ervoor dat je ook in de toekomst op een duurzame wijze een optimale productie kunt realiseren?'

Tijdens de bijeenkomsten leren de telers van elkaars aanpak, en krijgen informatie over allerlei concrete maatregelen. Zoals groenbemesting. Visser. 'Telers die voorafgaande aan de bietenteelt groenbemesters op hun land inzaaien en in het voorjaar de bieten direct in de plantenresten inzaaien, verbeteren de vruchtbaarheid van de bodem. Goed voor de bietenproductie, maar ook voor het bodemleven. In de winter kan wild in het groen schuilen. Zo leggen wij de connectie.'

Zicht op herkomst suiker

Suiker Unie heeft de ambitie om ook internationaal voorop te lopen in het verder verduurzamen van de suikerketen. In het eigen productieproces werkt het bedrijf onder meer aan duurzaam gebruik van energie en water. Suiker Unie levert groen gas uit de vergistingsinstallaties aan de glastuinbouw in de directe omgeving. Het bedrijf krijgt hiervoor lof van ngo's en klanten. Maar grote afnemers als Coca Cola en Friesland Campina streven naar duurzaamheid in hun hele keten, en willen ook zo veel mogelijk zicht op de herkomst van de suiker die zij gebruiken. Voor Suiker Unie was dat de reden om - met steun van het subsidieprogramma Bedrijven & Biodiversiteit - een driejarig project te starten, gericht op het zo breed mogelijk invoeren van biodiversiteit bevorderende teeltmaatregelen in de bietenteelt.

Inmiddels zijn er tien maatregelen geformuleerd die goed zijn voor zowel teler als natuur. Het gaat onder meer om de keuze voor de minst schadelijke manieren van ziektebestrijding, het zo veel mogelijk gebruik maken van nuttige insecten en verlaging van de bodemdruk van landbouwmachines (zware machines drukken de bodem ineen, wat slecht is voor het bodemleven en zorgt voor ontwateringsproblemen). Tijdens veldbijeenkomsten met de telers wordt gekeken welke maatregelen in specifieke situaties het meest voor de hand liggen.

Adviezen

Via het teeltregistratie- en adviesprogramma Unitip biedt Suiker Unie de leden al langere tijd tips en adviezen over bijvoorbeeld bemesting, of energiegebruik. Sinds vorig jaar zijn in het programma ook thema's als bodemvruchtbaarheid en de natuurlijke omgeving opgenomen. Inmiddels neemt 20 procent van de telers op vrijwillige basis deel aan dat programma. Visser: 'We hebben nulmetingen gedaan en houden bij welke maatregelen worden genomen. Onze ambitie is uiteindelijk alle 9.000 telers op deze wijze te bereiken. Dus niet alleen een paar koplopers. We willen dat iedereen stappen maakt. Vandaar dat we liever de term ‘akkerleven’ gebruiken in plaats van biodiversiteit, dat spreekt een deel van de doelgroep beter aan. We werken zo dicht mogelijk bij de teler, dat levert het meeste op.'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?