FrieslandCampina investeert met melkveehouders in natuur

Summary
FrieslandCampina investeert met melkveehouders in natuur
MATCHED
This challenge has been matched
FrieslandCampina investeert met melkveehouders in natuur
MATCHED
challenge

Samen met 200 melkveehouders in NW-Friesland onderzoekt FrieslandCampina dit jaar of investeren in biodiversiteit ook voor de boeren een winstgevende zaak is. Ook het Wereldnatuurfonds en de Rabobank zijn bij de proef betrokken.

Win-win situatie

'Onze verwachting is een win-win situatie te creëren', zegt Jaap Petraeus, manager Duurzaamheid bij FrieslandCampina. 'Goed voor de natuur, maar ook goed voor onze melkveehouders. We vragen ze om een forse extra inspanning. Dat moet voor hen ook wat opleveren. Anders kun je opschaling van deze aanpak wel vergeten.'

Het project 'Biodivers businessmodel melkveehouderijâ' is voor FrieslandCampina een volgende stap in de speurtocht naar een duurzame zuivelketen, en in het bijzonder naar de plek die biodiversiteit daarin inneemt. Met het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Focusplanet stelt het bedrijf al minimumeisen aan de deelnemende boeren. Zo is het gebruik van een Kringloopwijzer nu verplicht bij bedrijven met een mestoverschot. Ook krijgen boeren die hun koeien in de wei laten grazen een premie op de melkprijs. Maar de ambitie van FrieslandCampina gaat verder. Kun je er voor zorgen dat jouw productie op geen enkele manier bijdraagt aan verdere achteruitgang van de biodiversiteit? En leidt dat ook tot lagere bedrijfskosten? Hoe werkt dat in de praktijk?

Om het biodiversiteitsbeleid verder handen en voeten te geven ontwikkelde het zuivelbedrijf een aanpak gericht op de belangrijkste 'drukfactoren'. Petraeus: 'Dat zijn verschillende manieren waarop de zuivelproductie de biodiversiteit negatief kan beïnvloeden. Denk aan bodem, water, mest. Die benadering hebben we verder uitgewerkt, zodat het voor de boeren duidelijk is wat zij op deze terreinen kunnen verbeteren. We gaan dit jaar zo precies mogelijk meten wat hun inspanningen opleveren, voor de natuur en voor henzelf.'

Negen drukfactoren

Welk effect heeft de zuivelproductie op de natuur? FrieslandCampina onderscheidt de volgende elementen: energie (uitstoot CO2); landgebruik; emissies naar lucht en water; landschap; het gebruik van bodem, water en (bestrijdings-)middelen; licht en geluid.

FrieslandCampina hecht er veel belang aan om belangrijke partijen als de Rabobank en het Wereldnatuurfonds (WNF) bij deze aanpak te betrekken. Met de natuurorganisatie lopen al afspraken over het gebruik van soja in voer voor de melkkoeien. Sinds begin dit jaar wordt uitsluitend duurzaam geproduceerde soja verwerkt, goed voor de biodiversiteit in Zuid-Amerika. Maar het WNF ontwikkelt nu ook criteria voor een goede omgang van de Nederlandse melkveehouders met de lokale biodiversiteit. De Rabobank gaat korting geven op de financieringslasten van de deelnemende boeren. Voor het WNF is het de eerste keer dat het zich expliciet richt op de landbouw in eigen land. 'Boeren beheren twee derde van Nederland', zei directeur Johan van de Gronden in een toelichting. 'Het heeft geen zin heeft met de rug naar hen toe te gaan staan.'

Meer dan grutto’s en reptielen

Met het WNF hoopt Petraeus ook andere maatschappelijke organisaties mee te krijgen in een bredere visie op biodiversiteit. 'De meeste van hen richten zich uitsluitend op het behoud van soorten. Van de grutto tot reptielen. Wij vinden dit een te beperkte benadering van biodiversiteit. Als je soorten in stand wilt houden moet je zorgen voor betere omstandigheden.' Dieren en de bodem zijn de twee belangrijkste productiefactoren op boerderijen. De meeste aandacht ging de laatste jaren naar het dierenwelzijn, van betere stallen tot minder antibioticagebruik. Nu is het tijd de schijnwerper op de bodem te richten, zegt Petraeus. 'Daar ligt volgens ons de sleutel. Als je de kwaliteit van de bodem verbetert, neemt de biodiversiteit enorm toe.' En dat moet weer leiden tot verbeterde bodemopbrengsten. Boeren profiteren daarvan ook doordat ze minder krachtvoer voor hun dieren hoeven in te kopen.

De zoektocht naar het werken in balans met de omgeving, op zo'n wijze dat die ook winstgevend is, kent nog veel onduidelijkheden. Voor de melkveehouders, maar ook voor FrieslandCampina zelf. Zoals de vraag of de prestaties bij de verschillende drukfactoren wel met elkaar zijn te vergelijken. Petraeus: 'Hoe weeg je kwaliteit van de bodem af tegen klimaatverandering? Of tegen de hoeveelheid meststof in de boerensloot? Kun je dat allemaal optellen in één totaalcijfer voor biodiversiteit? Daar gaan we de komende periode nog eens goed naar kijken.'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?