Duurzaam inkopen nog te vaak wassen neus

Summary
Duurzaam inkopen nog te vaak wassen neus
MATCHED
This challenge has been matched
Duurzaam inkopen nog te vaak wassen neus
MATCHED
challenge

De Nederlandse overheid moet serieus werk maken van duurzaam inkopen, als strategisch instrument om 'vergroening' van de economie te stimuleren. Tot die conclusie kwamen de deelnemers aan het eerste NatCap café.

Vooral kleinere en middelgrote ondernemingen die serieus werk maken van verduurzaming leggen het bij aanbestedingen nog te vaak af, veelal omdat uiteindelijk toch op prijs wordt geselecteerd.

Duurzame inkoop

De informele bijeenkomst op 19 februari in Utrecht over het thema Duurzame inkoop was georganiseerd voor de Natural Captains, vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven die voorop lopen in een bewust en slim gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Verschillende van hen kwamen met voorbeelden hoe het in de praktijk mis gaat. Zo spreekt de overheid volgens een vertegenwoordiger van Schutpapier wel veel over de gewenste circulaire of biobased economie, maar stelt bij aanbestedingen voor bijvoorbeeld het rijbewijs of paspoort op dat punt geen eisen. Daar komt bij dat zijn bedrijf moet opboksen tegen het hardnekkige vooroordeel dat papier (en hout) minder duurzaam is dan plastic. Eerder kwam al het voorbeeld aan bod van familiebedrijf Van Wijhe, dat het natuurproduct lijnolieverf produceert. Door de iets hogere prijs maakt deze duurzame verf bij aanbestedingen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat geen kans.

Brandbrief

Het informele NatCap-café (van Natural Capital) is een initiatief van Platform BEE en vond voor het eerst plaats kort na een debat in de Tweede Kamer over duurzaam inkopen. Dat debat - het eerste over dit thema sinds jaren - werd op scherp gezet door een voorafgaande brandbrief van zes organisaties, waaronder VNO/NCW, MVO Nederland en MKB-Nederland. Gebaseerd op onderzoek van de Groene Zaak stelden de werkgeversorganisaties dat Rijk, provincies en gemeenten de afspraak om vanaf 1 januari dit jaar 100 procent duurzaam in te kopen niet nakomen. Sterker: de aandacht voor duurzaam inkopen zou bij ambtenaren juist afnemen. De overheid is de grootste inkoper in Nederland en schaft per jaar voor 60 miljard euro aan diensten en goederen aan, variërend van paperclips tot snelwegen en van plantsoenonderhoud tot financieel advies. In 70 procent van de onderzochte gevallen bleek de laagste prijs belangrijker dan duurzaamheidscriteria. Heel vervelend voor die ondernemers die duurzame producten aanbieden.

Politieke agenda

'Het onderwerp staat in ieder geval weer op de politieke agenda', zei Maurits Hekking, programmamanager bij de Groene Zaak, in Utrecht. De staatssecretaris zegde de Kamer toe voor het zomerreces met een plan van aanpak te komen. De coalitie van zes organisaties zal daarvoor de benodigde bouwstenen aandragen. 'Minder bureaucratie, minder papieren tijgers. En meer besef dat allerlei bedrijven op innovatieve wijze aan duurzame oplossingen werken. Het gevoel van urgentie moet terug.'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?