Maak direct een positieve impact op klimaat en biodiversiteit

Summary
Wij komen graag in contact met bij voorkeur grotere partijen die een pilot willen draaien met onze methode
Maak direct een positieve impact op klimaat en biodiversiteit
solution

Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering vormen de grootste en meest urgente uitdagingen voor onze planeet, en daarmee voor ons allemaal. Biodiversiteit is de motor achter een planeet die ons kan geven wat we nodig hebben. We zijn ervan afhankelijk voor het voedsel dat we eten tot de kleding die we dragen. 

Bedrijven in agrifood en non-food zijn via een complex web van lange en vaak intransparante ketens verbonden met productielandschappen. Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering vormen een bedreiging voor zulke productielandschappen. De Natuurverdubbelaars hebben een aanpak ontwikkeld waarmee elk bedrijf een directe en positieve impact kan maken op het klimaat en de biodiversiteit. En we zijn op zoek naar bedrijven die met ons willen piloten!

Bedrijven worden geconfronteerd met tal van milieu-uitdagingen. Door het werken aan natuurherstel kunnen we bedrijven ondersteunen bij het aanpakken van grote uitdagingen zoals klimaatverandering, waterkwaliteit en -beschikbaarheid, en bodemkwaliteit. Gelukkig hoeft dit niet ingewikkeld te zijn. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld waarmee elk bedrijf volledig duurzaam kan worden bij de bron zonder dat een bedrijf zijn efficiënte supply chain overhoop hoeft te gooien.

Onze oplossing

De Natuurverdubbelaars hebben een unieke aanpak ontwikkeld waarbij de grootste positieve impact op biodiversiteit en klimaat kan worden gerealiseerd tegen de laagste investering. De oplossing ligt bij het verbinden van de twee uiteinden van de keten – boeren en brand owners. Boeren krijgen overal ter wereld te weinig betaald om op een duurzame manier te kunnen produceren maar zij hebben wel de belangrijkste sleutel in handen om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Door boeren hier buiten de keten om bij te ondersteunen, kan er directe impact worden gemaakt tegen lage kosten. Kern van de aanpak is dat boeren een significante premie ontvangen van brandowners voor het implementeren van maatregelen die een directe positieve impact hebben op biodiversiteit en klimaat. We doen dit concreet door met groepen boeren te werken die het volume produceren van de grondstoffen en ingredienten die nodig zijn voor de eindproducten van het bedrijf. We houden de kosten laag door het combineren van twee mechanismen. Ten eerste, hoeven we door te werken op basis van volume geen complete supply chains in kaart te brengen en prijzige chain of custody management systemen te implementeren. Ten tweede, voorkomen we door het maken van directe verbindingen tussen boer en brandowner escalatie van marges door de supply chain. Zo behoeden we dat elke cent van de premie die naar de boer gaat tot een tienvoud zou kosten op het niveau van de eindproducten. Deze mechanismen stellen ons bovendien in staat om direct positieve impact te maken in plaats van jaren te werken aan het in kaart brengen van elke stap in de keten. Doordat bedrijven worden gekoppeld aan groepen boeren, zullen de positieve effecten onmiddelijk zichtbaar zijn en bovendien gemakkelijk te communiceren.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/6cfb8a75ba8021e4722ccb4dcf9b0252_large.jpg

Pilot

Na twee succesvolle pilots met twee kleine duurzame start-ups, zijn De Natuurverdubbelaars op zoek naar nieuwe bedrijven om een pilot mee uit te voeren. Onze aanpak is geschikt voor elk bedrijf maar kan direct meerwaarde bieden voor bedrijven met complexe en intransparante ketens; aangezien onze oplossing daar moeiteloos mee om kan gaan, terwijl veel andere benaderingen grote investeringen vooraf vereisen om de gehele keten in kaart te brengen. De aanpak helpt brandowners bij hun integrale verduurzamingsproces en het realiseren of versterken van een koploperstatus

Over de Natuurverdubbelaars

De Natuurverdubbelaars is een projectbureau op het gebied van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. We zien de wereldwijde en snelle achteruitgang van biodiversiteit als één van de grootste uitdagingen voor de mensheid. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat het versterken van biodiversiteit en het herstel van ecosystemen een enorme kans biedt voor het behalen van positieve resultaten voor het bedrijfsleven, de maatschappij en onze planeet. Om deze reden is onze missie de biodiversiteitsachteruitgang te doen keren door economie met ecologie te verbinden. We werken hieraan in de werkvelden landelijk gebied, nature based solutions (NBS), supply chains en internationaal landschapsherstel. We werken voor overheden, bedrijven (van MKB tot multinational) en NGO’s, in binnen- en buitenland.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?