Aan de slag met de SDG's en klimaatneutraal ondernemen

Summary
Met de Sustainable Development Goals (SDG's) staat duurzaamheid in Nederland hoog op de agenda. Hoe ga jij om met de duurzame klimaatdoelstellingen?
Aan de slag met de SDG's en klimaatneutraal ondernemen
library

Met de Sustainable Development Goals (SDG's) staat duurzaamheid in Nederland hoog op de agenda. Hoe ga jij binnen jouw organisatie om met de duurzame klimaatdoelstellingen? Welke stappen en acties onderneem je?

Met het behalen van een aantal belangrijke mijlpalen, zoals de klimaatafspraken in Parijs en het afspreken van de SDG's, kan niemand meer om duurzaamheid heen. Inmiddels is de implementatie van de SDG's wereldwijd van start gegaan. De SDG's zijn niet alleen voor het grootbedrijf, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf van belang.

Onderwerpen SDG's

De inzet van bedrijven voor SDG's is globaal in te delen in vijf onderdelen:

  1. Minder armoede en honger, toegankelijke gezondheidszorg en water [SDG's 1, 2, 3 en 6].
  2. Groei, werk en kansen voor iedereen [SDG's 8 10, 4 en 5].
  3. Duurzaamheid, innovatie en investeren [SDG's 12, 11 en 9].
  4. Klimaat en energie [SDG's 7, 12, 13, 14 en 15].
  5. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid en het internationale perspectief [SDG 16].

De klimaattransitie vergt een omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, decentrale opwekking, efficiënter gebruik van energie en hergebruik van grondstoffen. Dat is een uitdaging, maar ook een kans. Het doel is dat jij als ondernemer voor 2050 klimaatneutraal onderneemt.

Klimaatneutraal ondernemen

Na besparing en vergroening van jouw energie, is compensatie de stap om tot een CO2-neutrale bedrijfsvoering te komen. Door te investeren in CO2-rechten uit duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden, compenseer je de onvermijdbare CO2. Zo wordt jouw CO2-footprint nihil.

De impact van CO2-compensatie is groot. De duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden zorgen daar voor minder CO2-uitstoot, meer werkgelegenheid en scholing, bevorderen de gezondheid en biodiversiteit van de levensomgeving.

Hoe dit precies werkt is te zien in onderstaande infographic.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/d4f0b845639999be077df7fa2bca87b8_large.jpg

Voor jouw organisatie is CO2-neutraal ondernemen een vervolgstap in het duurzaamheidsbeleid en heeft een sterke marketing- en of communicatiewaarde. 

Duurzaam energieproject in Indonesië

Denk bijvoorbeeld aan het Rimba Raya Bosproject in Indonesië. Een gebied van 47.000 hectare binnen Rimba Raya was voorbestemd om gekapt te worden om er een palmolieplantage van te maken. Dankzij het bosproject is dit gebied nu volledig bestemd voor het beschermen van honderden bedreigde dier- en plantsoorten. Rimba Raya is ook het grootste project in de wereld als het gaat om behoud van tropisch veenbos; een van de meest biodiverse, maar ook bedreigde soorten regenwoud en ecosystemen in de wereld. Een kenmerk van tropisch veenbos is dat de bodem heel veel CO2 kan opslaan.

Met de opbrengsten van de CO2-rechten uit het project, wordt de inheemse flora en fauna beschermd én wordt de lokale bevolking ondersteund. Het project creëert banen en zorgt voor schoon drinkwater en gezondheidszorg.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/457fa03cbf8b48841a10700f5a509600_large.png
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?