Investeer mee in de grond van de toekomst

Summary
Help boeren volgens natuurlijk kapitaal te werken met lange termijn financieel en maatschappelijk rendement
Investeer mee in de grond van de toekomst
solution

Op de lange termijn de bodem gezond houden en de leefbaarheid van boer en gemeenschap veiligstellen kan wanneer de natuurlijke hulpbronnen in het bodemgebruik worden versterkt en boeren in staat worden gesteld te werken volgens natuurlijk kapitaal principes. Aardpeer verbindt hier bovendien een lange termijn rendement aan.

Over Aardpeer: natuur inclusieve landbouw financieel rendabel 

Aardpeer is een samenwerking tussen Herenboeren, Wij.land, Triodos Regenerative Money Centre en BD Grondbeheer, en wordt ondersteund door MVO Nederland. Gezamenlijk werken we aan een natuurinclusieve landbouw waarbij de kosten van de grond voor de boer te dragen zijn. Daarvoor zoeken we op korte termijn een investering, zodat we op lange termijn een rendement kunnen realiseren dat niet alleen financieel werkbaar is voor de investeerders, maar bovendien de kwaliteit van de bodem versterkt en de leefbaarheid in de gebieden rondom Aardpeer boerderijen stimuleert.  

Achtergrond: de prijs van de bodem en ons korte termijn-denken 

Kortweg zijn de landbouwbedrijven in Nederland in drie groepen te verdelen: de boeren die al zoveel mogelijk met oog voor de natuur ondernemen, boeren die middels het huidige groeimodel technologische en chemische middelen inzetten om het rendement van hun bodem kunstmatig (en tijdelijk) op te voeren en boeren die over willen stappen naar natuurinclusieve landbouw maar hiervoor de middelen missen vanwege de hoge grondprijzen en de investeringen in een andere werkwijze.  Voor deze laatste groep wil Aardpeer middelen beschikbaar stellen door landbouwgrond voor een volhoudbaar tarief aan te bieden aan deze boeren, waarop zij op lange termijn kunnen ondernemen. Met het elimineren van het korte-termijn winstdenken genereert Aardpeer een toekomstbestendig verdienmodel voor haar boeren en draagt hiermee bij aan een nieuwe manier van landbouw die ook voor een leefbaar landschap zorgt.

Obligatieleningen: toekomstbestendig financieel en maatschappelijk rendement 

Aardpeer staat voor landbouw waarbij bewuster omgegaan wordt met bodems en minder afhankelijk van externe input en daarmee gepaarde (hoge) kosten die op korte termijn rendabel lijken maar bijvoorbeeld de bodem en het grondwater dusdanig beïnvloeden dat de kosten van bodemverarming en grondwatervervuiling binnen een generatie ons voor een grotere kostenpost stellen.  

Natuurlijke hulpbronnen inzetten en het op natuurlijke wijze versterken van de bodemkwaliteit kosten wel tijd en energie, maar leveren op langere termijn veel meer op omdat er vrijwel geen externe middelen meer nodig zijn. Boeren die op deze manier willen boeren hebben toegang tot grond nodig. Door de hoge grondprijzen komt geen ruimte vrij voor landbouwbedrijven met oog voor natuur en milieu. Aardpeer-initiatiefnemer BD-Grondbeheer heeft daarom de 'samen voor grond' - obligatielening uitgezet. Deze biedt naast positief rendement op bodem, water en de gemeenschap ook een lange termijn financieel rendement voor investeerders.

Steun deze transitie of lees meer
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?