Bodemadvies binnen handbereik met de SoilCares handheld Scanner

Bodemadvies binnen handbereik met de SoilCares handheld Scanner
solution

Een gezonde bodem geeft gezond voedsel, maar door intensief gebruik staat de bodemkwaliteit wereldwijd alleen onder druk. Gerichte adviezen zijn vaak duur, niet specifiek en tijdrovend. SoilCares heeft een mobiele scanner ontwikkeld die binnen enkele minuten de bodem analyseert en een op maat gesneden advies geeft.

Sensortechnologie

De SoilCares bodem Scanner maakt gebruik van sensortechnologie om de bodem te analyseren. Ter plekke wordt een advies gegenereerd op basis van de gemeten bodemdata en lokaal aanwezige meststoffen. De scanner meet organische stof, zuurgraad en de belangrijkste macronutriënten (N, P, K). De scanner brengt bodemanalyses letterlijk binnen handbereik van grondgebruikers.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/74309b83035e4ed8b0fde93ec24d5fd7_large.png

Doelgroep

De scanner kan op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld door boeren in ontwikkelingslanden of landen in ontwikkeling die tot nu toe geen toegang hadden tot bodemdata en bemestingsadviezen. Daarnaast is de scanner handig voor boeren die zich richten op precisielandbouw en meer willen weten over de ruimtelijke variatie van bodemkenmerken.

Eigenlijk is er overal ter wereld een toepassing voor de scanner te bedenken. Er is één beperking: de scanner kan alleen gebruikt worden in gekalibreerde landen, dus in landen waar een relatie is gelegd tussen de spectra zoals gemeten door de infrarood sensor en bodemchemische parameters. Op dit moment (april 2017) zijn meer dan tien landen gekalibreerd, waaronder Nederland, Oekraïne, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, Ivoorkust, (delen van de) VS en wordt er gekalibreerd in Denenmarken, Polen, Hongarije, Filippijnen en Myanmar.

Het advies laat zowel de status van de bodem zien als een bemestingsadvies.​

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/7b06daebacc3d2915db51f91b25d7080_large.png

Abonnement

De SoilCares handheld Scanner is in januari van dit jaar in Kenia gelanceerd. Binnen twee maanden kochten meer dan dertig partijen een scanner en sloten een abonnement af met SoilCares. Dat gaat ongeveer als volgt: SoilCares werkt in partnerschappen om de boeren te bereiken. Een partner is bijvoorbeeld een coöperatie, input supplier, voorlichtingsdienst, leverancier, ngo enzovoort. In principe kan iedere organisatie die met boeren werkt, partner worden van SoilCares. Vervolgens sluit de partner een abonnement af met SoilCares over de kosten per analyse. Eigenlijk net als een abonnement voor je mobiele telefoon en afhankelijk van het abonnement liggen de kosten zo rond de vijf euro per analyse. Dat is veel goedkoper dan welke analyse of advies dan ook. De partner is vrij om extra kosten voor zijn of haar dienstverlening door te berekenen aan de klant. Zo stimuleert SoilCares lokale werkgelegenheid.

Dat SoilCares samenwerkt met partners heeft, naast het contact met boeren, ook nog een andere reden: lokale partners weten het beste welke meststoffen lokaal beschikbaar zijn.

SoilCares applicatie

Op het moment dat een partner met de scanner naar een boer gaat en een bodemmonster analyseert, maakt de scanner verbinding met een smartphone (via bluetooth). Op de smartphone is de SoilCares applicatie geïnstalleerd. Deze is partner specifiek. De partner geeft aan welke meststoffen in zijn of haar werkgebied beschikbaar zijn. Zo zorgt SoilCares ervoor dat de bemestingsadviezen aansluiten bij de lokale praktijk.

Voor meer informatie, mail naar christy.vanbeek@soilcares.com.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?

Ingeborg Geluk
Ingeborg Geluk

Goed voorbeeld van hoe een partnerschap tussen NGO en bedrijfsleven het ogenschijnlijk onbereikbare bereikbaar maakt voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Als partner voor de introductie van de SoilCares’ scanners in Kenia, is ontwikkelingsorganisatie Heifer trots op het resultaat dat we er samen mee behaald hebben. Een succesvolle formule die Heifer steeds vaker opzoekt: Heifer heeft de lokale kennis en directe lijnen met de boeren en coöperaties, SoilCares de innovatieve (mobiele) technologie die boeren op laagdrempelige wijze helpt efficiënter te boeren en hun productie te verhogen. Door samen te werken en door Heifer’s voorlichting van de boeren over de meerwaarde van de analyses, bodembeheer en bemesting, realiseren we ieder onze eigen doelstellingen én dragen we gezamenlijk bij aan inkomensverhoging en meer werkgelegenheid lokaal. Win-win-win.

11 April 2017 13:30