Bodem Resetten – Biobased tegen bodemziekten

Summary
Met agrarische bijproducten en folie bestrijdt Thatchtec bodemziekten op biobased wijze.
Bodem Resetten – Biobased tegen bodemziekten
solution

Ze vormen een groot probleem voor de wereldwijde gewassenteelt: aaltjes en schimmels. Na ruim vijf jaar grondig onderzoek heeft Thatchtec tot de bodem uitgezocht hoe we zulke ziekten met biobased technologieën kunnen bestrijden. Het antwoord: Bodem Resetten.

Aanwas van bodemziekten

Mondiaal stijgt de schade  aan gewassen door toedoen van bodemziekten, zoals aaltjes en schimmels, die het resultaat zijn van langdurige teelt. Vaak gaat het dan om monocultuur: gedurende lange tijd verbouwt een boer op hetzelfde stuk grond hetzelfde gewas. Mede doordat veel chemische bestrijdingsmiddelen verboden worden, is er sprake van aanwas van bodemziekten. Het vraagt om een biologisch alternatief, maar de huidige methoden die geen chemische stoffen toepassen, zoals stomen, zijn relatief duur en vaak beperkt werkzaam.

Biobased resetten

Na vijf jaar intensief onderzoek (2004-2009) met Wageningen University & Research, BLGG AgroXpertus, Soil Cares Research en andere partners, heeft Thatchtec BV een biobased antwoord gevonden op de vraag naar bestrijdingsmiddelen: ‘Bodem Resetten’. Deze gepatenteerde technologie bestrijdt bodemziekten door eiwitrijke bijproducten uit de agrarische sector, zoals aardappels, maïs en tarwe, als korrels in te werken in de bodem, die vervolgens voor twee à drie weken afgesloten wordt met luchtdichte folie. Deze anaërobe methode doodt de ziekteverwekkende schimmels en aaltjes. Bovendien verbetert de technologie de bodemstructuur en -biologie. Zo levert Bodem Resetten een biobased alternatief voor schadelijke, chemische bestrijdingsmiddelen.

De circulaire verdiensten van Bodem Resetten zijn niet gering. De effectieve bestrijding van bodemziekten maakt chemische middelen overbodig. De bodemgezondheid neemt toe, in het voordeel van zowel de biosfeer als de boer. Zo nemen de gewasopbrengsten toe. Tot slot is de technologie inherent biobased: het maakt immers gebruik van zijstromen uit de agrarische sector, waardoor afval grondstof wordt voor nieuwe toepassingen. Zo reduceert Bodem Resetten de afvalberg en draagt het bij aan het behouden van de schaarse componenten die normaal gesproken in de chemische bestrijdingsmiddelen zitten.

Successen en ambities

Sinds de eerste toepassing in 2009 heeft Thatchtec de technologie al bij tientallen soorten gewassen en ziekten kunnen inzetten, zowel in kassen als bij buitenteelten. Tachtig procent van de afnemers bevindt zich in Nederland en verder opereert Thatchtec in negen andere landen. In totaal spreken we dan over ruim 150 boeren en tuinders.

Ondanks het reeds behaalde succes streeft Thatchtec ernaar om Bodem Resetten in Nederland de norm te maken in de bestrijding van bodemziekten. Dankzij haar brede toepasbaarheid kan de technologie in de komende jaren een aanzienlijk deel van de gewassenteelt doordringen. Zo liggen er kansen voor aardappeltelers om aardappelmoeheid tegen te gaan; de bollen- en sierteelt kan heil zoeken in Bodem Resetten ter bestrijding van Fusarium-aaltjes; en met de bestrijdingsmethode hebben Verticillium-aaltjes in de kasgroenteteelt geen schijn van kans meer.

Op internationaal niveau liggen er evenzeer kansen. Door de dringende vraag naar niet-chemische bestrijdingsmiddelen, de wereldwijde toepasbaarheid van Bodem Resetten en de mondiale beschikbaarheid van agrarische bijproducten, is de technologie van Thatchtec veelbelovend. In de Filipijnen loopt een groot demonstratieproject om op praktijkschaal aan te tonen dat met Bodem Resetten de wereldwijd bedreigende Panamaziekte te lijf kan worden gegaan.

De onderneming wil haar technologie blijven perfectioneren en dus zoekt zij constant naar nieuwe toepassingen van Bodem Resetten op andere gewassen en ziekten. Ook op het vlak van circulaire economie is Thatchtec op zoek naar vervolmaking: momenteel probeert het bedrijf het gebruik van kunststoffen in de folie te vervangen door versproeibare biocoatings.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland
circulair! onderzoekt MVO Nederland / De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en
succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100
Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?