Als een paal boven water

Als een paal boven water
library

Net als veel andere kinderen in Nederland is mijn dochter Laura (9 jaar) druk in de weer met haar mini-moestuintjes. Inmiddels steken de eerste plantjes hun kopjes boven de grond uit en krijgen ze veel liefde en vooral ook water!

Ook als we de plantjes later ompotten en een plekje in de tuin geven, zullen de plantjes wat water betreft wel aan hun trekken komen. In andere delen van de wereld hebben de planten het een stuk moeilijker, de gevolgen van klimaatverandering zijn volop te merken in de vorm van extreme droogte en overstromingen.

Spons

Gelukkig beginnen steeds meer boeren en organisaties zoals de FAO (Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties) te beseffen dat het antwoord op deze enorme uitdagingen onder hun laarzen, klompen en slippers ligt. Een gezonde bodem fungeert namelijk als ‘spons’ en kan water bergen in geval van piekbuien en bufferen voor tijden van droogte. De technische term is het waterhoudend vermogen van de bodem.

Biologische boeren zien de bodem als hun grootste en belangrijkste kapitaal. Ze voeden de bodem met compost, die op zijn beurt de plant voedt in plaats van de plant aan een infuus van kunstmest en chemicaliën legt. Volgens recent onderzoek van Washington State University, zijn biologische boeren daarom beter in staat om in lange, droge periodes voedsel te verbouwen vergeleken met hun niet-biologische broeders.

Biologisch boeren

Maar ook als er genoeg water is, heeft biologisch boeren grote voordelen voor de kwaliteit van het drinkwater. In Duitsland blijkt dat 27% van het drinkwater te veel nitraat bevat als gevolg van overbemesting van de gangbare landbouw – met flinke kosten voor waterzuivering als gevolg.

Als je dus de volgende keer weer voor het groente- en fruitschap staat en twijfelt of je wel of niet die biologische appel gaat kopen, zet even je “consumentenhoed” af en je “bezorgde-burgerhoed” op. En kies voor de twee belangrijkste hulpbronnen die wij op deze fragile planeet hebben... bodem en water!

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?