Wie is geïnteresseerd in CO2-credits voor duurzaam bodembeheer?

MATCHED
This challenge has been matched
Wie is geïnteresseerd  in CO2-credits voor duurzaam bodembeheer?
MATCHED
challenge

Wij zien toekomst in het verwaarden van organische reststromen. Deze verwaarding leidt tot hergebruik, én tot CO2-emissiereductie. We zijn BVOR, de branchevereniging van bedrijven die organische reststromen verwerken tot compost en andere biobased producten.

BVOR en de link met organisch stofgehalte

Leden van BVOR verwerken reststromen zoals groenafval en en gft-afval. Hieruit maken deze partijen compostproducten, biobrandstoffen en andere biobased producten.  Als branchevereniging is BVOR belangenbehartiger, kenniscentrum en netwerkplatform. Een gezonde bodem bevat voldoende organisch stof. Organische stof is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast zorgt het voor langjarige koolstofopslag in de bodem. Verhoging van het organische stofgehalte in bodems draagt daarmee bij aan CO2-reductie.

Manifest voor verandering van de meststofregelgeving

De BVOR is initiatiefnemer van het manifest ‘Organische stof – Leven in de Nederlandse bodem’ . Dit  manifest hebben 29 partijen ondertekend en op 26 oktober 2016 aangebodenaan de Tweede Kamer. Ook MVO Nederland was een van de ondertekenaars van dit manifest. De ondertekenaars roepen  tot aanpassing van de meststoffenregelgeving, zodanig dat de positie van organisch stof hierin verbetert. Omdat in 2017 het 6de Actieprogramma nitraat wordt geschreven, is dit een logisch moment om dat te doen.

Naast lobby voor verandering van wet- en regelgeving richt de BVOR zich ook op private mogelijkheden om duurzaam bodembeheer met meer aandacht voor organische stof te stimuleren.

De private sector en koolstofcredits

Wat we nu onderzoeken is het idee van koolstofcredits. Het initiatief is niet helemaal nieuw, onder andere Oostenrijk brengt het al in de praktijk. Bij Natuurlijk Kapitaal is hier ook aandacht voor onder de noemer habitat-banking. Het idee achter koolstofcredits is het volgende:

De credits zijn een privaat handelssysteem. Het is mogelijk te meten hoeveel koolstof een boer langjarig opslaat de bodem. Hiervoor levert de boer meer inspanning die extra kosten veroorzaken. De boer verminderd uitstoot via de bodem en bouwt door deze extra inspanning koolstofcredits op. Een externe partij kan deze credits bij de boer in kwestie kopen. Voor externe private partijen die willen bijdragen aan de CO2-reductie of investeren in duurzame landbouw, is dit in een instrument om daar invulling aan te geven.

We onderzoeken of private partijen willen bijdragen aan duurzame landbouw en CO2-reductie, zonder directe aanpassing van de eigen bedrijfsvoering. Het is een privaat handelssysteem, dus de boer en private partijen onderhandelen samen over een toepasselijke creditprijs. Wij onderzoeken nu de interesse aan de koperskant van de koolstofcredits. Zonder kopers van de credits krijgen we dit idee onmogelijk van de grond, vandaar onze vraag aan de community.

Vraag aan de community:

Wij zijn nieuwsgierig of private partijen hieraan willen bijdragen, zonder de last van ingewikkelde wetgeving. We vragen niet meteen om commitment, maar simpelweg om jouw mening omtrent dit initiatief.

Dus ben jij of ken jij iemand in je netwerk voor wie dit handelssysteem interessant is? Of heb jij een andere mening over koolstofcredits die ertoe doet? Deel hieronder je reactie met ons! 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?