VCA become a member of VCA maakt natuurinspanningen bedrijven zichtbaar
cirkels_blue.svg

VCA maakt natuurinspanningen bedrijven zichtbaar

Help de afname van de ecologische kwaliteit van onze leefomgeving en van de biodiversiteit te stoppen. Maak kennis met het VCA-keurmerk, en laat je inspireren door bedrijven die al de nodige stappen hebben gezet.

Voor meer info: www.conserveareas.org

 

Over VCA Nederland

Het internationale initiatief VCA krijgt steun van overheden, natuurorganisaties en de VN. Wereldwijd groeit de belangstelling. Ook in Nederland. Om geïnteresseerde bedrijven, terreineigenaren en organisaties te informeren organiseerde het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2017 een Community of Practice. Deelnemers maakten kennis met VCA, wisselden ervaringen uit en zetten stappen op weg naar registratie. Door te communiceren over hun ervaringen hopen zij ook andere bedrijven te inspireren.

 

De kracht van VCA is dat het om zelfgekozen doelen gaat, waar je als deelnemende partij controle over hebt.’ Peter Spierenburg, adviseur strategie Dunea

Bedrijven die zich met VCA bezighouden denken toekomstgericht na over het beheren van een terrein, waarbij biodiversiteit voorop staat. Voor ons is dat een pré, als zo’n partij aanklopt voor financiering.’ Pieter Baars, strategisch adviseur Groenfonds

VCA werkt super praktisch. Je kunt morgen beginnen als je wilt. En partijen die eenmaal zijn ingestapt, worden enthousiast en gaan meer doen.’ Leonie van der Voort, directeur van de vereniging van Zand- en Grindproducenten, Cascade.

About VCA

Bedrijven kunnen de wereldwijde achteruitgang van onze leefomgeving een halt toeroepen. In de keten, maar ook in hun directe omgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw aanpak impact heeft? Daarvoor is het VCA Register opgezet. Voorwaarde voor registratie is een onderbouwd plan, met concrete maatregelen. Het VCA-keurmerk maakt inspanningen van bedrijven voor behoud en verbetering van de ecologische kwaliteit van de leefomgeving en het natuurlijk kapitaal zichtbaar voor de buitenwereld.

Voor meer info: www.conserveareas.org

0 Challenges
0 Challenges
12 Solutions
12 Solutions
0 Best Practices
3 Library-items
0 Events
10 People
5 Companies
2 Matches
  • icon