become a member of Platform BEE
cirkels_blue.svg

Platform BEE: stimuleren van natuurlijk kapitaal in het bedrijfsleven

Op deze cirkelpagina vind je alle artikelen die oorspronkelijk via het Platform voor Biodiversiteit Ecosystemen en Economie zijn ontsloten. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld, de informatie en kennis zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal.

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) zette zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving.

Het platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL. Deze twee organisaties vormen samen met het ministerie van Economische Zaken (inmiddels LNV) het secretariaat van het platform.

In 2016 is het platform afgesloten met een succesvol congres. Inmiddels zijn IUCN NL, VNO-NCW en het ministerie van LNV verder gegaan met het verspreiden van kennis over Natuurlijk Kapitaal en het betrekken van het bedrijfsleven in het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal waar ook de NBA en MVO Nederland deel van uitmaken.

17 Challenges
17 Challenges
30 Solutions
30 Solutions
0 Best Practices
23 Library-items
0 Events
5 People
1 Company
2 Matches
  • icon
Load more