Warmte over? Restwarmte.net weet raad

Summary
Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, aanleg én beheer van lokale warmtenetten en bieden een passende oplossing voor de uitkoppeling en uitwisseling van restwarmte tussen bedrijven.
Warmte over? Restwarmte.net weet raad
solution

In Nederland wordt restwarmte vanuit industriële processen nog niet altijd nuttig gebruikt. Deze warmte kan een stadswarmtenet voeden, maar leent zich in veel gevallen ook voor uitwisseling met een enkele, lokale partij. Restwarmte.net specialiseert zich niet alleen in de aanleg, beheer en onderhoud van warmtenetten maar investeert ook in de infrastructuur.

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/ec5dc4311a6413725f4b8307659f190a_large.png

Restwarmte leveren aan partijen in de buurt

Er wordt volop warmte geloosd in Nederland. Warmte van o.a. motoren, koelinstallaties en verbrandingsketels wordt afgegeven aan de lucht of het water, terwijl deze warmte ook heel eenvoudig nuttig ingezet kan worden. Restwarmte.net helpt bedrijven om deze warmte te gebruiken. Via een warmtenet kunnen bedrijven hun restwarmte leveren aan andere bedrijven en instellingen in de buurt. Denk aan een composteerbedrijf die restwarmte levert aan de lokale glastuinbouw, een kunststofproducent die een nabijgelegen zwembad verwarmt of een museum dat warmte over heeft en daarmee een botanische tuin van extra warmte voorziet.

Duurzame winst

Het gebruik van restwarmte is duurzaam en draagt bij aan het maatschappelijk belang. Bedrijven en instellingen die aangesloten zijn op een warmtenet gebruiken minder fossiele brandstoffen en besparen daarmee CO2. Ook dragen zij bij aan een betere lokale luchtkwaliteit. Door warmte aan bedrijven in de buurt te leveren, besparen én verduurzamen alle partijen. Vaak lijkt dat veel uitzoekwerk maar door direct concreet te worden, kan in een vroeg stadium middels een haalbaarheidsonderzoek worden vastgesteld of de restwarmte kan worden benut. Laat u daarbij ook informeren door een instantie als RVO.nl.

Financieel aantrekkelijk

Het gebruik van restwarmte is echter niet alleen duurzaam. In veel gevallen is het ook financieel aantrekkelijk, omdat de verkoop van restwarmte kan zorgen voor extra inkomsten. We geven bedrijven snel een transparante indicatie over de kosten van warmtetransport. Hierdoor is direct duidelijk welke winst u kunt behalen. Restwarmte.net neemt tevens de financieringslast weg bij de ondernemers door ook te investeren in de warmteleidingen.  Meer weten? Neem contact met ons op via info@allianderdgo.nl of vraag een offerte op maat aan.

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this solution?