Van reststroom naar grondstof: Productie van bio composieten, uit on(der)benutte reststromen

Summary
Circulus levert circulaire producten, die gemaakt zijn van kunststof en grasvezel reststromen
Van reststroom naar grondstof: Productie van bio composieten, uit on(der)benutte reststromen
solution

Samen met de opdrachtgever wordt er bepaald welke reststromen gebruikt kunnen worden om biobased producten van te maken. Tevens zijn alle producten ook weer recyclebaar en toepasbaar voor de productie van nieuwe biobased en circulaire producten. Op deze manier worden er meerdere ketens gesloten en zijn de producten 100% circulair.

Door het unieke (extrusie) proces, de kennis die is opgebouwd en de eigen productie locatie is het mogelijk om hoogwaardige producten te produceren die bestaan uit kunststof en biomassa reststromen. Hierdoor blijft de CO2 ‘gevangen’ in het geproduceerde product. Uit onze berekeningen komt naar voren dat er per kg composietmateriaal, 1,8 kg CO2 wordt vastgelegd. 

Deze producten hebben een hogere monetaire en duurzame waarde hebben in vergelijking met de waarde die gecreëerd wordt door het verbranden van deze kunststof reststromen. Dit is een waarde verhogend model voor de partijen die hun reststromen kwijt moeten. Door de combinatie van kunststof en grasvezels zijn de grondstofkosten lager dan wanneer er enkel kunststof grondstoffen worden gebruikt voor de productie.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?