Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Summary
Nationale Subsidie ketenprojecten circulaire economie
Subsidie Circulaire Ketenprojecten
solution

Help jij ondernemers verder met hun circulaire ambities? Voor een echt succesvolle circulaire businesscase is vaak samenwerking in de keten nodig. Daarom is de subsidie Circulaire ketenprojecten tot stand gekomen. Met deze subsidie kunnen mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten.

Over de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2021 is het subsidieplafond € 4.500.000. 

Deze derde ronde van de subsidie Circulaire Ketenprojecten opent op 1 april 2021 en sluit op 31 september 2021. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

Kijk voor meer informatie op www.versnellingshuisce.nl of op RVO.nl.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?

Babs Mammen - van der Zon
Babs Mammen - van der Zon

Super initiatief van het RVO -> graag begeleiden wij u daarbij!

Wij kunnen de aanvraag voor u indienen, de rol van procesbegeleider uitvoeren en de tools faciliteren die de gerealiseerde resultaten monitoren.

Juist in deze periode blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen met elkaar en dat duurzaamheid & circulariteit een integraal onderdeel behoren te zijn.

Met onze ONE FM Ketensamenwerkingsaanpak hebben wij al mooie resultaten bereikt voor klanten. Zie bijgevoegde whitepaper voor meer informatie: https://sustainableboost.nl/2019/11/05/whitepaper-duurzaam-facility-management-en-sdgs/.

Zorg dat u erop tijd bij bent! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Babs Mammen - van der Zon, bereikbaar via 06 290 40 761 of babs@sustainableboost.nl.

21 March 2020 14:37