REMADE in HOLLAND: al bijna 30 jaar remanufacturing van mechanische onderdelen

Summary
Een podium voor duurzame ondernemers, laten zien wat er al kan en gebeurd.
REMADE in HOLLAND: al bijna 30 jaar remanufacturing van mechanische onderdelen
solution

Remade in Holland heeft al bijna 30 jaar ervaring met remanufacturing van (elektro) mechanische onderdelen: 75% tot 100% van de materialen van deze onderdelen wordt geretourneerd en teruggewonnen.

Componenten opnieuw inzetten

Vanuit Océ, een wereldleider op het gebied van document- en informatiemanagement, kwam de vraag om componenten die retour kwamen weer opnieuw in te zetten door middel van remanufacturing. Het gaat hierbij vooral om (elektro) mechanische onderdelen zoals aandrijvingen.

Samenwerken in de keten

De partijen gingen samen aan de slag om dit tot een succes te maken. Dit is gelukt: 75% tot 100% van de materialen van deze onderdelen wordt inmiddels geretourneerd en teruggewonnen. De verwachting is dat in 2050 de dan bestaande productie voor minimaal 40% producten bestaat die geremanufactured zijn. Dit maakt het circulair: onderdelen die normaal verschroot worden, worden nu opnieuw ingezet als nieuwe producten of worden gebruikt als reserveonderdelen.

Onderdelen die normaal worden verschroot, worden nu opnieuw ingezet als nieuwe producten of reserveonderdelen

25 jaar circulaire toepassing

Deze samenwerking loopt al bijna 30 jaar en is nog steeds succesvol. Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking. Niet alleen levert dit proces een lagere ecologische voetprint op, ook worden er enorme kosten bespaard. Communicatie is essentieel geweest: een structurele afstemming is nodig. Op die manier hebben Océ en REMADE in HOLLAND een duurzame en goede relatie opgebouwd met economische en ecologische winst als resultaat. Daarnaast werkt REMADE in HOLLAND samen met andere partijen die hun producten structureel hergebruiken om hun producten te refurbishen en remanufacturen.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?