PHARIO – Bioplastic uit het riool

Summary
Uit rioolwater wint PHARIO bioplastic, dat biologisch afbreekbaar is en tegelijkertijd bestaat uit verteerd voedsel
PHARIO – Bioplastic uit het riool
solution

In de strijd tegen de plasticproblematiek, heeft PHARIO zich gewaagd aan de productie van bioplastic uit rioolwater. Voor het eerst bestaat er een plastic dat biologisch afbreekbaar is en tegelijkertijd niet bestaat uit primair voedsel, maar uit verteerd voedsel. Zo wint PHARIO de waarde uit fecaliën: ontlasting tegen milieubelasting.

Plastic versus PHA

Inmiddels weten we allemaal: plastic legt een flink beslag op de ecologische houdbaarheid van de aarde. Denk aan de plasticsoep, zwerfafval en de broeikasgassen die vrijkomen bij plasticverbranding. Om het verbruik van fossiele plastics te verminderen, zijn er in de afgelopen decennia veel alternatieven bedacht. Een voornaam voorbeeld is bioplastic. Dit plastic bestaat uit natuurlijke grondstoffen, zoals zetmeel of cellulose. Het wordt dan ook vaak gemaakt van voedsel(resten).

Een specifieke variant van bioplastic is polyhydroxyalkanoaat of kortweg PHA. In tegenstelling tot conventioneel plastic wordt PHA niet geproduceerd door stoffen in een reactor te koppelen met behulp van een katalysator, maar dankzij micro-organismen die biologische stoffen omzetten in plastic. Dit type bioplastic is buitengewoon veelzijdig: het kan zowel hard en kristallijn zijn, als zacht en amorf. Bovendien is het biologisch afbreekbaar. Helaas is PHA, ondanks het veelbelovende karakter als milieuvriendelijk alternatief voor plastic, vaak nog relatief duur.

Onze afvalstoffen zijn grondstoffen

Met de productie van bioplastic uit rioolwater hoopt PHARIO (“PHA uit RIOolwater”) daar verandering in te brengen, door de kostprijs te verlagen en de kwaliteit te verhogen. In tegenstelling tot de meeste vormen van bioplastic en PHA, is er geen primair voedsel nodig voor de productie. Integendeel: het gaat om wat op het eerste gezicht de meest laagwaardige grondstof lijkt; immers, we spoelen het dagelijks zonder aarzeling door. Toch vormen onze fecaliën de basis voor het circulaire bioplastic van PHARIO.

Biobased plastictransitie

In de eerste plaats past PHA naadloos in de biobased economie door zijn natuurlijke basis en de biologische afbreekbaarheid, waarmee het de biologische materiaalkringloop sluit. Wanneer het gebruikte bioplastic enkele maanden in de bodem of in zout of zoet water heeft gelegen, is het volledig afgebroken en opgenomen door de biosfeer. Zo is er geen industriële compostinstallatie vereist voor het afbreken van PHA en op dit vlak is alleen zetmeelplastic een concurrent, waarvoor dan weer primair voedsel nodig is in plaats van verteerd voedsel. Zo krijgt rioolwaterzuivering een nieuwe functie: de productie van plastic. Hiermee reduceert PHARIO het afval dat met het dagelijkse toiletbezoek gepaard gaat en faciliteert het bedrijf de transitie naar een economie waarin fossiele en schadelijke kunststoffen (zoals polyetheen, polypropeen, polystyreen, PVC en PET) uitgebannen zijn. Met een potentiële productie van 100.000 ton PHA kan deze grondstofwinning uit afvalwater maar liefst 100.000 ton PHA per jaar opleveren – zo’n drie procent van het jaarlijkse plasticverbruik in Nederland.

Dit aandeel kan stijgen door de circulaire principes uit de technische materiaalkringloop toe te passen. Naast de biologische afbreekbaarheid is het mogelijk om het bioplastic van PHARIO te recyclen. Zo realiseren we grondstofbehoud boven op de jaarlijkse productie van PHA uit afvalwater en krijgt het duurzame bioplastic met de tijd een steeds groter aandeel in het jaarlijkse plasticverbruik.

Marktpenetratie

De PHA-markt bedraagt nu ongeveer 5.000 ton per jaar en zit in een opwaarts momentum. Met de jaarlijkse productie van 5.000 ton PHA uit afvalwater verzekert PHARIO zich van een sterke concurrentiepositie ten opzichte van andere PHA-producenten, zeker omdat de kosten van het productieproces van PHARIO relatief laag zijn. Om echter te kunnen concurreren met andere kunststoffen, zoals PET, is een verdere kostprijsverlaging noodzakelijk. Samen met diverse onderzoeksinstituten zoekt PHARIO naar manieren om de kostprijs te verlagen, alsmede naar nieuwe toepassingen van PHA uit rioolwater. Zo kan PHA eindelijk de belofte waarmaken om de markt van fossiele kunststoffen op te schudden en te vervangen.

Tot slot bestaan er concurrenten die weliswaar niet hetzelfde product leveren, maar wel van dezelfde grondstof gebruikmaken, namelijk rioolwater. Zo is er bijvoorbeeld een circulaire vorm van groengasproductie uit afvalwater die rioolwaterzuivering op circulaire wijze combineert met gaswinning en het terugwinnen van waardevolle reststoffen als zwavel en fosfor. Of de gemeenschappelijke basis nu frictie of synergie oplevert voor PHARIO, één ding is duidelijk: afvalwater maakt zich gestaag ruchtbaar als circulaire grondstof.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland / De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?