Mest: de Groene Motor

Mest: de Groene Motor
solution

Melkveehouderij is notoir milieubelastend en de bergen poep van onze melkkoeien zijn een belangrijk deel van die belasting. De Dutch Biorefinery Cluster (DBC), een samenwerking van vijf bedrijven en talloze partners, brengt daar onder de noemer ‘Mest de Groene Motor’ verandering in.

FrieslandCampina, een enthousiaste partner.

Sinds twee jaar werkt FrieslandCampina, partner van DBC, aan een project om mest volledig te verwerken tot biobrandstoffen, kunstmestvervangers, gerecyclede voedingsstoffen en biochemicals voor de chemische industrie.“Voor een duurzame groei van de zuivelketen en de groei-ambities van FrieslandCampina is het van groot belang dat rundermest op een ecologisch verantwoorde en economisch rendabele manier verwaard kan worden”, vertelt duurzaamheidsmanager Jan Willem Straatsma. Als alle ambities waargemaakt kunnen worden is het mogelijk om een grote kringloop te creëren van dierenvoeding tot aan gerecyclede grondstoffen uit koeienmest.

Van dure afvalstroom tot winstgevend product

Volgens de Dutch Biorefinery Cluster is het groeiende mestoverschot een goudmijn van waardevolle grondstoffen, en wordt de melkveehouderij klimaatneutraal. Enerzijds maken zij van een dure afvalstroom een winstgevend product, anderzijds reduceren ze  de schadelijke effecten van het mestoverschot.

De potentie van het project

De mogelijke uitkomsten van het project zijn veelbelovend: biogas- en warmteproductie, minder uitstoot van methaan en andere broeikasgassen, reductie in transport voor afvoer overschot mest, verwaarding van een belangrijke reststroom in de zuivelketen, efficiënt gebruik van grondstoffen (zoals recycling van nutriënten aanwezig in mest), en minder schadelijke overbemesting en ammoniakuitstoot.

Nieuwe technologieën

Het project maakt gebruik van nieuwe technologieën voor mestverwerking en de winning van biogassen uit mest. Ook het business-model is vernieuwend, vraag en aanbod in de keten worden op elkaar afgestemd. Wie circulair wil ondernemen moet of de complete keten beheersen, of intensief samenwerken met bedrijven elders in de keten; dat laat ook FrieslandCampina zien.

Toekomstvisie

Opschaling en vercommercialisering zijn uiteindelijk de ambities van ‘Mest de Groene Motor’. In schaal en ambitie is het een groot project. Met toekomstbeelden voor 2020 en 2030 kijken de Nederlandse melkveehouders ver vooruit. Er zijn grootse plannen, van enkele pilotprojecten vandaag naar mestverwerking bij 100 tot 200 melkveehouders

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?