Infotheek – Refurbishment van IT-producten

Summary
Infotheek is grondlegger van refurbished IT-apparatuur in Nederland en draagt bij aan de circulaire economie door op verschillende manieren de levensduur van IT-producten te verlengen.
Infotheek – Refurbishment van IT-producten
solution

In ruim 25 jaar is Infotheek Group uitgegroeid tot de nummer één circulaire IT-onderneming van Europa. Al sinds de oprichting wordt de relevantie en verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met grondstoffen erkend door het bedrijf. Infotheek Group doet er alles aan om kostbare grondstoffen te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties.

Refurbished, Renew & End-of-Life

Infotheek Group is grondlegger van refurbished IT-apparatuur in Nederland. En daar waar refurbishment nu pas haar intrede maakt in de consumentenmarkt zijn zij al meer dan 25 jaar actief in de zakelijke markt. Infotheek Group draagt bij aan de circulaire economie door op verschillende manieren de levensduur van producten te verlengen. Dit vertalen zij door in hun producten- en dienstenaanbod, in de vorm van Refurbished, Renew & End-of-Life Hardware, IT-verhuur en IT-opkoop. Ook biedt Infotheek Group de mogelijkheid voor bedrijven om circulair in te kopen door middel van bijvoorbeeld leaseconstructies.
 

Strategische Pijlers in het Business Model

Naast de voordelen die de circulaire economie te bieden heeft op het gebied van milieu zijn er nog tal van positieve effecten die het mechanisme teweegbrengt. Binnen het circulaire IT business model kwam Infotheek Group dan ook met vier strategische pijlers. Een circulair IT-inkoopmodel heeft namelijk een positieve impact op een duurzamer economisch systeem en de sociale maatschappij door de creatie van lokale werkgelegenheid in Nederland in plaats van Azië. Door een grote reductie in grondstofgebruik en CO2-uitstoot draagt het IT business model uiteraard ook bij aan een groener milieu. Al deze voordelen zorgen ervoor dat innovatie binnen de technologietak wordt gestimuleerd zodat de mogelijkheden tot refurbishment in de IT-sector steeds beter ontwikkelen.
 

Circulaire Inkoopstrategieën

Door de reeks aan circulaire producten en diensten, zoals huurmogelijkheden en Hardware-as-a-Service varianten (HaaS) die Infotheek aanbiedt, maken zij het mogelijk voor bedrijven om IT-producten en diensten circulair in te kopen. Vaak worden de consequenties van inkoopstrategieën onderschat, maar door te kiezen voor circulaire alternatieven wordt er op een positieve manier bijgedragen aan de economie, de maatschappij, innovatie en het milieu. Een circulair voorbeeld van een positieve impact op het milieu is het verlengen van de levensduur van ICT-hardware. Het verlies van natuurlijke grondstoffen als ons kostbare water wordt zo teruggebracht, verontreiniging wordt gereduceerd, verspilling wordt verminderd en de CO2 voetafdruk wordt beperkt. Infotheek Group ziet het dan ook als hun missie om de transitie naar een circulair economisch systeem te promoten en versnellen. Op deze manier hebben zij de ambitie om nummer 1 te blijven op het gebied van duurzame IT-oplossingen in Europa en streven zij naar een betere en efficiëntere wereld.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more

Do you want to comment on this solution?