HAVEP - Van Textielsnijafval tot Professionele Bokszak

Summary
Begin 2017 is bedrijfskledingproducent HAVEP gestart met de productie van de circulaire bokszakken in samenwerking met boksmateriaalmerk Atila uit Eindhoven.
HAVEP - Van Textielsnijafval tot Professionele Bokszak
solution

Maandelijks produceert HAVEP gemiddeld 5.000 kilo textielsnijafval uit hun ateliers in Macedonië. Om hun ambitie – 90 procent circulair produceren in 2025 – te realiseren, is HAVEP verder gaan kijken dan hun eigen sector om dit textielafval te hergebruiken. Sindsdien produceren ze 100 bokszakken per maand die gevuld worden met hun eigen textielreststroom.

Van Probleem tot Businessmodel

Begin 2017 is bedrijfskledingproducent HAVEP gestart met de productie van de circulaire bokszakken in samenwerking met boksmateriaalmerk Atila uit Eindhoven, waar de bokszakken ook lokaal worden geproduceerd. HAVEP gelooft er heilig in dat zij hun circulaire ambities samen met ketenpartners en gelijkgestemden kunnen bereiken, wat blijkt uit deze voorspoedige samenwerking. Waar het maandelijkse overgebleven textielsnijafval eerst een probleem vormde, is het nu ontwikkeld tot een succesvol businessmodel.

Horizontale Ketensamenwerking

Het project van snijafval tot bokszak is een schaalbare en betaalbare manier van upcycling. Dit maakt het dan ook tot succesvol businessmodel omdat er daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd gaandeweg in de keten. Waar het snijafval eerst een probleem was, is het nu een winstgevend en duurzaam product. Het is een samenwerking op horizontaal ketenniveau met een partner uit een andere branche, in dit geval de sportmateriaalindustrie. Wanneer de bokszakken versleten zijn, kan de vulling van snijafval weer opnieuw gebruikt worden als vulling voor een nieuwe boks zak. Dit maakt het product circulair en een perfecte duurzame oplossing voor een probleem waar veel textielfabrikanten mee te maken hebben.

Uitdaging

Een van de uitdagingen in dit traject was het vervoer van het snijafval van Macedonië naar Goirle. Wekelijks rijdt er een vrachtwagen met ruw materiaal heen naar Macedonië en weer terug naar Goirle gevuld met geconfectioneerde kleding. Op basis van beschikbare ruimte in de vrachtwagen wordt het snij afval nu gebruikt om vierkante meters te vullen die anders 'over' zijn in de vrachtwagen. Deze maatregel zorgt er dus voor dat er niet veel extra vrachtvervoer nodig is voor het transporteren van het restmateriaal. Door te praten met verschillende disciplines binnen het bedrijf is er uiteindelijk een doeltreffende en logische oplossing gerealiseerd.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more

Do you want to comment on this solution?