Geleerde lessen van pilot Circulaire Veiligheidshesjes

Geleerde lessen van pilot Circulaire Veiligheidshesjes
solution

Er bestaat haast geen zichtbaarder bedrijfskledingstuk dan veiligheidshesjes. Je ziet ze bij wegwerkzaamheden, op de bouwplaats, langs het spoor. Universele bedrijfskleding dat wordt ingekocht door veel verschillende bedrijven.

Niet voor niets besloot een consortium van Alliander, Dura Vermeer en TBI Croon juist deze hesjes te kiezen als eerste pilot binnen hun getekende Green Deal Circulair Inkopen. Het consortium kreeg hierbij ondersteuning van Rijkswaterstaat en REBus voor de uitvoering, monitoring en communicatie van de pilot. 

De organisaties bundelden hun krachten om samen de ambitie te realiseren om circulaire bedrijfskleding in te kopen. Zodat overbodige en afgedragen werkkleding niet langer in de prullenbak beland, maar na vervezeling opnieuw ingezet wordt om nieuwe kleding van te maken. Te beginnen bij veiligheidshesjes en uiteindelijk te komen tot een totaalpakket.

Materiaal voorwaarden

Een relatief eenvoudig kledingstuk om mee te starten binnen het gehele pakket aan veiligheidskleding die de bedrijven inkopen, zo werd gedacht. Helaas bleek de praktijk wat weerbarstiger. Juist dit type veiligheidskleding is gebonden aan strenge normering omtrent veiligheidseisen. Denk aan de zichtbaarheid inclusief reflecterende strip, brandvertragend en helderheid van kleuren. En dat gaat niet altijd goed samen met het circulaire ontwerp van de hesjes.

Schaalgrootte

Ook schaalgrootte blijkt een lastig aspect binnen de pilot. Enerzijds wilde het consortium met een relatief klein project beginnen, zodat het beheersbaar blijft en het als een leerproces gezien kan worden. Echter zorgt een te klein volume voor een onevenredig hoge kostprijs. Het blijft immers een klein stukje stof, zo’n veiligheidshesje. De beoogde 1.000 hesjes per organisatie wordt door leveranciers niet als commercieel interessant gezien.

Het consortium van Alliander, Dura Vermeer en TBI Croon staat dan ook voor de keuze: gaan we mogelijkheden onderzoeken om het hele pakket aan veiligheidskleding circulair in te kopen of gaan we door met de hesjes en benaderen we meer geïnteresseerde bedrijven die met veiligheidskleding werken om zo een groter volume (> 10.000) te kunnen produceren. Het antwoord hierop zou in principe beide moeten zijn. Dus als er partijen zijn die dit initiatief ondersteunen, meldt je aan!

Circulariteit borgen

Maar niet alle drempels zitten in de daadwerkelijke samenstelling en productie van de hesjes. Ook qua proces zijn de drie organisaties uitgedaagd bij het opzetten van hun pilot. Zo blijkt het moeilijk om tot harde afspraken te komen met leveranciers over het borgen van circulariteit. Terwijl dit een belangrijke voorwaarde is voor een inkoper om het ingekochte te kunnen controleren.

Ook gaan timeframes minder vlot dan gedacht. Leveranciers moeten terug in hun keten om de mogelijkheden van circulariteit te bespreken, producenten moeten onderzoeken en testen doen naar circulaire toepassing van de specifieke veiligheidsvoorschriften. Keuzes waardoor huidige verdienmodellen in de keten verschuiven. Kostenbesparing bij de ene ketenpartner moet kostenverhogingen op andere plaatsen opvangen (hoe krijg je kosten transparant). Een herkenbaar geluid voor ieder die zich bezig houdt met innovatie: om iets te veranderen heb je samenwerking en een lange adem nodig!

De aanhouder wint

Gelukkig beschikken Alliander, Dura Vermeer en TBI Croon over een lange adem. Ze blijven hun leveranciers en producenten uitdagen om tot nieuwe voorstellen te komen, die zowel aansluiten bij hun circulaire wensen als de benodigde veiligheidseisen. Begin oktober hopen zij op meer duidelijkheid, waarna ze als vervolgstap andere inkopers van veiligheidskleding uitnodigen om aan te haken. Om direct het volume op te schalen en daarmee de kosten te verlagen en de circulaire impact te vergoten.

Meer weten over de Green Deal Circulair Inkopen of het pilot project circulaire veiligheidskleding? Neem contact op met Hanneke van der Heijden (h.vanderheijden@mvonederland.nl), kennismanager bij MVO Nederland.

 

Circulair inkopen – wat is dat?

Circulair inkopen is het inkopen van diensten en producten gericht op (her)gebruik van grondstoffen en het voorkomen van verspilling. De inkoper borgt dat afgenomen producten of diensten herbruikbaar zijn door hierover afspraken te maken met de leverancier. Zij ontwerpen hun producten en regelen hun diensten en processen zo, dat na einde levensduur de producten worden teruggenomen en hoogwaardig worden hergebruikt (géén afval!). Ook aan de slag? Doorloop de wegwijzer circulair inkopen.

Meer circulaire bedrijfskleding?

MVO Nederland lanceerde in december 2014 al een circulaire bedrijfskledinglijn voor de zorg. De voorbeeldcollectie ‘Zorgzame bedrijfskleding’ bestaat uit boven- en onderkleding: een legging en T-shirt, met daaroverheen een jasje, broek en een vest. De groep van zorg- en textielexperts ontwikkelde de collectie om te laten zien wat allemaal mogelijk is om zorgkleding comfortabeler, duurzamer en gezonder te maken.

Read more