Furniture - we turn disaster into design

Summary
Wij helpen bedrijven hun plastic afval verminderen
Furniture - we turn disaster into design
solution

Plastic waste is een enorm mondiaal probleem. Searious Business is een social enterprise, gericht op het voorkomen van plastic vervuiling in onze oceanen door bedrijven te helpen met hun plastic waste. Samen met bevlogen ondernemers werkt Searious Business aan slimmer plasticgebruik en betere verdienmodellen door het verlagen van de Plastic Footprint. 

Circulair gebruik

De organisatie richt zich op het stimuleren van circulair gebruik van plastic. Dit krijgt vorm via de aanpak ReThink - ReDesign - ReBrand. Door het gebruik van plastic te heroverwegen en te kijken naar functionaliteit en gewenste output voor gebruik, zetten we initiatieven op die materiaalgebruik voorkomen (zoals product als een dienst verkopen of leaseconstructies). Levensduur speelt een belangrijke rol, maar in het ReDesign van producten of verpakkingen kijkt Searious Business met materiaalexperts en designers naar hoe gebruikte plastics modulair kunnen worden ingezet en bijv. bij end-of-life weer opnieuw inzetbaar zijn of volledig recyclebaar. Ook wordt veelal gebruik gemaakt van recycled plastics. Voor een goede afweging van alternatieven werkt Searious Business met extended LCA's en material flow analyses.

Plastic met potentie

De omvang van circulaire impact is enorm. Momenteel komt er wereldwijd meer dan 8 miljoen ton plastic per jaar in onze oceaan terecht. Dit is echt een mondiaal probleem. De potentiële markt is dan ook de hele wereld. Searious Business richt zich echter in eerste instantie op de grote spelers in Europa die gebruik maken van plastic in verpakkingen, meubels en consumentenelektronica. Dit zijn veelal internationale bedrijven. Best practices uit Europa kunnen zo ook elders worden gedupliceerd en opgeschaald. Daarvoor werkt Searious Business ook nadrukkelijk samen met IUCN en UNEP.

 

Impact

Jaarlijks monitort Searious Business de impact in termen van vermeden hoeveelheid plastic afval. Deze wordt gemeten in kilotonnen, maar ook de link naar de SDG's en CO2-uitstoot wordt gemaakt.

Kom met ons in contact!

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?