Finch Buildings - Circulaire Woonmodules in Leiden

Summary
Finch Buildings ontwikkelt en ontwerpt modulaire gebouwen die zich laten aanpassen aan de omgeving en de omstandigheden.
Finch Buildings - Circulaire Woonmodules in Leiden
solution

Finch Buildings ziet een wereld voor zich waarin gebouwen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem, duurzaam gemaakt zijn en milieuvriendelijk gebruikt worden. Duurzaam wonen moet beschikbaar worden voor iedereen met behulp van hun circulaire woon modules.

Duurzame Modulaire Gebouwen

Finch Buildings ontwikkelt en ontwerpt modulaire gebouwen die zich laten aanpassen aan de omgeving en de omstandigheden. De gebouwen van Finch zijn duurzaam vanwege de lange levensduur, energiezuinigheid en de gesloten kringlopen, waardoor ze als bedrijf hun verantwoordelijkheid nemen om een milieuvriendelijk product te maken waar eindgebruikers zo energiezuinig mogelijk in kunnen wonen. Het circulaire karakter van de Finch modules komt dan ook tot uitdrukking in de materiaalkeuze, de energiezuinige exploitatie en de flexibiliteit in gebruik door de losmaakbaarheid en verplaatsbaarheid.

Positieve Impact van Hout

De hoofdconstructie van de Finch modules wordt gemaakt van massief hout met FSC en/of PEFC keurmerk. Hout heeft de unieke eigenschap dat het CO2 opslaat in plaats van uitstoot bij de productie. Bovendien is hout vochtregulerend, isolerend en heeft het een positieve werking op de geestelijke gesteldheid van de mens. Voor de bomen die voor de Finch-modules gekapt worden, worden meer bomen terug geplant.

Missie

Het gehele businessmodel is gericht op samenwerking, sociale betrokkenheid en een hoog bewustzijn omtrent milieu. Finch Buildings vindt dat duurzaam wonen voor iedereen beschikbaar moet worden om zo de grootst mogelijke impact te maken: het omlaag brengen van de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer en daarmee bijdragen aan het herstel van de balans op onze planeet. De verplaatsbare gebouwen van hout die zowel in productie als in het gebruik de laagst mogelijke CO ‘footprint’ hebben worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan het design.

Voorbeeld voor Duurzame Innovatie

Sinds de oprichting in 2014 is Finch Buildings met constante productontwikkeling bezig. Na hun eerste prototype die in 2015 op de Circular Expo in Hoofddorp stond, kwam in 2016 hun eerste gebouw op Fabcity in Amsterdam. In 2017 hebben zij hun eerste project gerealiseerd in Leiden. In een totale bouwtijd op locatie van welgeteld één week zijn er 16 woningen geplaatst. De circulaire woningen van hoogwaardige kwaliteit zijn in samenwerking met de gemeente Leiden een mooi voorbeeld geworden voor innovatie op het gebied van grondzaken en stedelijke ontwikkeling. Finch Floating Homes is nu ook bezig met het ontwikkelen van modulaire woningen die op het water kunnen. Dit is interessant voor plekken met te weinig droog land voor de bevolking en waar regelmatig overstromingen zijn. 

27 Jaar Zuurstof

De bouwsector is verantwoordelijk voor 36% van alle CO2 uitstoot en 40% van alle afval in Europa. Een Finch module compenseert 12 ton CO2. Dat is het equivalent van 27 jaar zuurstof voor één persoon en 31.000 gereden kilometers in een gemiddelde personenauto. Voor het bouwproject in Leiden is 192.000 kg CO2 gecompenseerd. Dit staat gelijk aan 324 jaar schone lucht voor één persoon en 496.000 km rijden van een gemiddelde personenauto. Deze cijfers laten vooral zien dat op grote schaal circulair bouwen met voornamelijk hernieuwbare grondstoffen zoals hout leidt tot CO2-reductie, een gezonde financiële business case, gezonde leefomgevingen en 'zero-waste' kringlopen, wat door Finch Buildings nu op regionale schaal gerealiseerd is in Leiden.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?