Esha – Asfalt zonder afval

Summary
Dankzij het bindmiddel Eshafoam kan oud asfalt ter plekke vernieuwd worden, door het 100% te hergebruiken.
Esha – Asfalt zonder afval
solution

Normaal gesproken is asfaltvervanging een omslachtig proces met een lineaire productie. Met Eshafoam is het mogelijk om asfalt lokaal en circulair te vervangen. Het project in de gemeente Oude IJsselstreek toont aan dat de nieuwe methode financiële en milieuwinst oplevert. Rijkswaterstaat onderzoekt landelijke toepassing van deze circulaire belofte.

Traditioneel proces: omslachtig, onduurzaam

Als asfalt aan het einde van zijn levensduur is of bijvoorbeeld beschadigd raakt door boomwortels, dient het vervangen te worden. Traditioneel gezien bevat het proces van asfaltvervanging veel stappen: een partij verwijdert de bestaande asfaltverharding in zijn geheel, waarna het asfaltpuin wordt afgevoerd; vervolgens wordt iedere asfaltlaag voor de nieuwe weg opnieuw geproduceerd, aangevoerd en aangebracht. Los van de geografische spreiding van dit proces, die ten koste gaat van tijd, geld en milieu, brengt het ook nog eens veel materiaalverlies en afval teweeg.

Hergebruik in situ

Het fietspad op de Oude Dinxperloseweg in Silvolde, dat maar liefst 7.700 vierkante meter beslaat, vormt de bakermat van een nieuw circulair proces. Hier komen verschillende partijen (AKC, Esha Infra Solutions, Freesmij en DOSTAL) bijeen om het door boomwortels aangetaste asfalt te vernieuwen. Dit gebeurt ter plekke. Hierbij wordt de wegverharding losgefreesd, maar niet afgevoerd. In plaats daarvan, geldt het oude asfalt als de grondstof voor het nieuwe asfalt, door het te mengen met een bindmiddel: schuimbitumen (Eshafoam). Bijkomende voordelen zijn dat een verdunning in de bovenliggende asfaltlagen mogelijk is en dat de fundering flexibeler is, wat toekomstige schade voorkomt. Zo wordt het oude asfalt niet afgeschreven als afval, maar krijgt het een fundamentele opknapbeurt.

Naast de technische en circulaire innovatie, ondergaat de werkwijze tevens een procesvernieuwing: alle betrokken disciplines komen samen in een bouwteam, zodat er geen sprake is van concurrentie of gebrekkige afstemming. Zo werken de betrokken partijen zowel in fysieke afstand als in procesmatige afstand nauw samen om de asfaltvervanging vlekkeloos te laten verlopen.

Circulair verdienmodel

Doordat het project niet steunt op subsidie, moet het bouwteam het hebben van de financiële levensvatbaarheid van de methode. Zo hebben de partijen het voor elkaar gekregen om een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren ten opzichte van de traditionele methode van asfaltvervanging. Zo bespaart de gemeente Oude IJsselstreek maar liefst vijfentwintig procent.

Dankzij de toevoeging van het schuimbitumen van Esha Infra Solutions is het mogelijk om het oude asfalt voor honderd procent te verwerken in de nieuwe fundering. Hergebruik is dus karakteristiek voor de asfaltvervanging in Silvolde. Zo reduceert deze zowel het grondstoffengebruik als afval: alleen dit project heeft al bijna 2.800 ton aan materiaal voor een nieuwe fundering bespaard.

Daarnaast behaalt het project milieuwinst op het gebied van CO2-uitstoot en andere ecologische schaduwkosten, die bijvoorbeeld te maken hebben met transport en productie. Een emissiereductie van circa 45% is het resultaat. Als we de milieukosten in geld uitdrukken, komt de reductie via de Eshafoam-methode neer op ruim 41%, namelijk van €36.907 tot €21.724.

Tot slot is het voor de fietsers prettig dat het proces niet de omslachtigheid heeft van de traditionele werkwijze, waarin de geografische spreiding veel tijd kostte. Door het asfalt ter plekke te vervangen, is er minder sprake van hinder voor de mensen in de Oude IJsselstreek. Zo draagt deze nieuwe werkwijze bij aan duurzame ontwikkeling op elke van de drie pijlers: people, planet, profit.

Ambities: lokaal en landelijk

De gemeentelijke ambitie van de Oude IJsselstreek is om in 2020 de CO2-uitstoot gehalveerd te hebben. In 2030 moet de gemeente energieneutraal zijn, zoals in de beleidsnota ‘Tijd voor nieuwe energie’ (2011) is opgenomen. Helaas loopt de gemeente achter. Daarom heeft ze ervoor gekozen om de circulaire methode met Eshafoam toe te passen op de Oude Dinxperloseweg. Zo maakt de gemeente een inhaalslag dankzij de veelbelovende percentages van het project.

Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de mogelijkheid om deze methode op landelijk niveau toe te passen. In Nederland hebben we 35.000 km aan fietspaden, die allemaal een keer aan vervanging toe zijn. Naar schatting kan de in-situmethode een materiaalbesparing van 32 miljoen ton bewerkstelligen. In termen van emissies gaat het dan om 1,5 miljoen ton CO2-equivalent. En dan hebben we het alleen nog over de fietspaden; de Eshafoam-methode is namelijk ook toepasbaar op provinciale wegen. Kortom: de ambities zijn groot, maar de circulaire kansen evengoed.

Website Esha Infra Solutions

Website Asfalt Kennis Centrum (AKC)

Website Freesmij

Website DOSTAL

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland / De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?

Peter Wiers
Peter Wiers

Heel interessant!
Asfalt vormt een groot deel van de Klimaatvoetafdruk van provinciale organisaties.
Wordt deze oplossing al op provinciale wegen en fietspaden gebruikt?
Peter Wiers
06-23123644
p.wiers@pwadvies.nl

16 March 2018 11:07