Eerste asfalt met hergebruikt cellulose in Friesland aangelegd

Eerste asfalt met hergebruikt cellulose in Friesland aangelegd
solution

Een nieuw fietspad tussen Leeuwarden en het dorpje Stiens heeft sinds begin september de primeur: voor het eerst is hier asfalt aangelegd waarbij herwonnen cellulose uit toiletpapier is gebruikt als afdruipremmer. Op 15 september is het fietspad officieel geopend.

Papier als grondstof

De samenwerking is begonnen bij Wetterskip Fryslân. In het kader van het project van de gezamenlijke waterschappen, de Energie- en Grondstoffenfabriek, wordt naar duurzamere ketens gekeken. Hiervoor is in 2014 met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu de Green Deal Grondstoffen afgesloten.

“In de afvalstromen die waterschappen te verwerken krijgen, zit veel toiletpapier”, vertelt Erik Pijlman van KNN Cellulose, één van de initiatiefnemers in dit project. “Dit papier is normaal gesproken onderdeel van de slibafvalstroom, die waterschappen moeten verwerken. Dat is een hoge kostenpost voor waterschappen. Daarom is een goedkoper en ook duurzamer alternatief voor die afvalstroom aantrekkelijk. Wij hebben gekeken of het papier opnieuw bruikbaar is als grondstof in andere industrieën.”

Mobiele installatie

Een van de sectoren die direct kansrijk bleek te zijn, is de asfaltindustrie. Hier wordt cellulose gebruikt als grondstof voor afdruipremmers. Tezamen met de partners STOWA, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en de provincie Friesland is een proefproject opgestart. Met als eerste resultaat de aanleg van een fietssnelweg in opdracht van de provincie tussen Leeuwarden en Stiens, een dorpje ten noorden van de Friese hoofdstad.

Pijlman: “We hebben daarvoor een innovatieve, tijdelijke installatie aangelegd bij de rwzi van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. In juni hebben we op het terrein van het waterschap in St. Anna Parochie voor het eerst een proefstuk asfalt aangelegd. En het blijkt zo goed te werken dat we afgelopen woensdag 7 september het fietspad hebben aangelegd. Op 15 september wordt het fietspad officieel geopend.”

Twee andere locaties

Als het aan de partners ligt, blijft het niet bij dit fietspad. Pijlman: “We willen graag dat de nieuwe asfaltsamenstelling conform de RAW 2015-systematiek in de gww-sector als regulier product kan worden opgenomen. Om dat te realiseren moeten we in drie verschillende projecten aantonen dat het werkt. Het fietspad is het eerste project, dus we zijn nog op zoek naar twee andere locaties.”

Read more

Do you want to comment on this solution?