ECOBoard® – Een strohalm voor de bouw

Summary
C2C-technieken combineren met biobased toepassingen om een nagenoeg volledig circulair businessmodel te ontwikkelen.
ECOBoard® – Een strohalm voor de bouw
solution

In de bouw bestaan nog weinig biobased producten. Doorgaans maakt de bouwsector gebruik van niet-duurzame grondstoffen als beton en hout, evenals van schadelijke stoffen als formaldehyde. ECOBoard® combineert C2C-technieken met biobased toepassingen om een nagenoeg volledig circulair businessmodel te ontwikkelen.

Circulair productieproces

Normaal gesproken gaat afval uit de landbouw rechtstreeks naar de verbrandingsoven, of wordt gecomposteerd, luchtvervuiling of methaan tot gevolg. Sinds 2009 maakt ECOBoard® gebruik van deze reststromen uit de agricultuur. Uit natuurlijke vezels, zoals resten van stro, maakt het bedrijf plaatmateriaal om te gebruiken in meubilair of in de bouw. Het geldt als een sterk en stabiel alternatief voor spaanplaat, MDF of OSB’s en is voor allerlei toepassingen geschikt: van constructies en prefab tot plafonds en deuren. Bovendien zijn ECOBoards vuurvertragend en meer waterbestendig dan MDF-platen.

Hoogwaardige toepassing

Door een hoogwaardige toepassing van biomassa te vinden in de bouw, predikt ECOBoard® de principes van de biobased economy (BBE). Daarnaast produceert ECOBoard® op basis van cradle-to-cradle (C2C): de platen zijn 100% recyclebaar tot een gelijkwaardig product. Zodra gebruikt plaatmateriaal terugkeert in de fabriek, recyclet ECOBoard® het tot nieuwe platen. Door reststromen in alle productiefasen optimaal te benutten, maakt het bedrijf de biologische materiaalkringloop uiterst circulair.

Formaldehyde

In tegenstelling tot spaanplaten en OSB’s bevatten ECOBoards geen formaldehyde. Dat is een toxisch gas dat onder meer kan leiden tot kanker en astma-aanvallen. In plaats daarvan werkt de lignine in het biologische plaatmateriaal als natuurlijke lijm. Als additief gebruikt ECOBoard® slechts 3-5% MDI polyurethaan. Zo minimaliseert het chemische emissies en leent het zich voor milieubewuste bouwprojecten.

Het grotere plaatje

Het duurzaamheidsgehalte van ECOBoard® is zichtbaar in een aantal statistieken. Eén plaat van ECOBoard® (1220 x 2440 x 18 mm) waart 50 kilo stroafval vrij van de verbrandingsoven. Zo slaat een gebouw per plaat 150 kilo CO2 op. Tevens vermijdt een plaat de schadelijke effecten van vier kilo formaldehyde, door ver onder de Europese E0-standaard te blijven. Ook zorgt het gebruik van een ECOBoard ervoor dat een twee meter hoge boom met een diameter van 25 centimeter behouden blijft, waarvan de zuurstofemissie gelijkstaat aan 100 kilo: de totale hoeveelheid zuurstof opgenomen door één man in een jaar. Zodoende draagt de organisatie, met haar biobased toepassingen en C2C-principes, bij aan bosbehoud, materiaalbehoud, het sluiten van kringlopen en waarborging van de volksgezondheid.

Certificeringen met betrekking tot de circulaire economie heeft het internationale bedrijf sinds 2015. Zo is het ecologische plaatmateriaal gecertificeerd voor het DUBOkeur® en het CE 2+. Bijzonder is dat ECOBoard® het eerste product heeft ontworpen dat een BioBased keurmerk heeft ontvangen. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) stelt vast dat het product voor minimaal 95% biobased is.

Hoewel de instroom van biomassa nu nog uit China komt, heeft ECOBoard® plannen om een fabriek in Nederland te bouwen. Hierdoor kan het bedrijf het prijsverschil met spaanplaten terugdringen. Ten opzichte van andere materialen is de kwaliteit en de duurzaamheid van de ECOBoards in elk geval onmiskenbaar.

Website ECOBoard

Voordelen van een ECOBoard ten opzichte van alternatieven

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?