DenimX – Upcycling van Denim

Summary
Na meer dan vijf jaar ontwikkeling heeft DenimX® in samenwerking met diverse grote partijen uiteenlopende upcycle producten gecreëerd van denim.
DenimX – Upcycling van Denim
solution

Met het slim upcyclen van denim als basis is DenimX® er als eerste in geslaagd om op grotere schaal te veel geproduceerd en afgedankt textiel (dus niet alleen denim) te herontwikkelen tot hoogwaardige nieuwe consumentenproducten met een circulair verhaal.

Samenwerking met Multinationals

Na meer dan 5 jaar ontwikkeling is DenimX® volop aanwezig in de markt voor circulair upcyclen. Met diverse grote partijen is en wordt samengewerkt aan uiteenlopende upcycle producten op basis van verschillende reststromen. Er wordt onder andere samengewerkt met de multinationals Nike, DSM-Dyneema®, Gispen en Initial-Hokatex. Tegelijk is hard gewerkt aan een eigen spraakmakende DenimX® productcollectie. Deze wordt begin 2018 uitgebreid gelanceerd.

Biobased Kunststof

De textielwereld worstelt sinds jaar en dag met de zogenaamde onderstromen (ingezamelde kleding die niet meer draagbaar is), teveel geproduceerde en onverkoopbare kleding. Tot voor kort bestonden er weinig toepassingen voor deze reststromen die weer waarde toevoegen aan het materiaal en bovendien na een tweede leven opnieuw te gebruiken zijn. Door deze textielstromen te combineren met een biobased kunststof op basis van o.a. suikerbieten is het DenimX® gelukt om een nieuw composietmateriaal te ontwikkelen dat er aantrekkelijk en hoogwaardig uitziet en middels thermovormen te persen is in alle mogelijke 3-dimensionale vormen. Hiermee kunnen op grote schaal nieuwe producten als meubelen, verlichting, koffers en zelfs brilmonturen worden geproduceerd.

Dubbel Duurzaam

Voor de inzameling van gebruikte jeans, werkt DenimX samen met RD4 in Heerlen. RD4 verzamelt textiel in de regio Parkstad en de gemeente Eijsden-Margraten. Daar wordt het gesorteerd in enerzijds verkoopbare kleding en anderzijds grondstoffen voor nieuwe producten. DenimX maakt designproducten van textiel dat anders vernietigd zou worden. De sortering vindt plaats door mensen vanuit de sociale werkvoorziening. Dat levert een mooie combinatie op van mens, milieu en winst maken.

Duurzaam Verhaal

DenimX® is er als eerste in geslaagd om serieus waarde toe te voegen aan wat anders werd gezien als afval of restmateriaal dat slechts kon worden gedowncycled of verbrand. Producten waarin DenimX® is verwerkt vertellen het duurzame verhaal van de oorsprong van het materiaal (de vezels blijven zichtbaar) waarmee deze producten geen verdere uitleg behoeven. Dat maakt dat DenimX® producten serieus kunnen concurreren met traditioneel vervaardigde producten die nog uitgaan van een lineaire economie.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more

Do you want to comment on this solution?