De waterfabriek levert een circulair watersysteem

De waterfabriek levert een circulair watersysteem
solution

Wereldwijd wordt schone watervoorziening (in steden) steeds schaarser. Ons huidige watersysteem is lineair ingericht en dat heeft tot gevolg dat het water op een onnatuurlijke, vervuilende en energieverslindende wijze wordt geleverd. Als antwoord op de waterproblematiek maakt het bedrijf Mijn Waterfabriek in Hardenberg water (systemen) in steden circulair.

Dit doen ze door gebouwen en hun groene omgeving als kleine ecosystemen te beschouwen. Het doel is om gebouwen op z’n minst zelfvoorzienend te maken.

Trias Aqua

Met deze integrale benadering maakt Mijn Waterfabriek gebruik van de principes van de natuur en Trias Aqua: besparing van drinkwater – gebruik van regenwater – hergebruik van afvalwater. De ontwikkelde systemen van de onderneming kunnen op gebouwniveau waterstromen circulair maken en zo wordt er ook verspilling tegengegaan.

Slimme technologie

Mijn Waterfabriek maakt hiervoor gebruik van moderne technologie, zoals membraanfiltering en van biologische zuiveringsprocessen. Bepaalde (afval) water kan weer geschikt worden gemaakt voor de toiletspoeling, was, schoonmaak en tuin. De extra zuivering vindt plaats met een bioreactor en membraanfilter. Dit kringloopsysteem maakt het mogelijk om het kostbare water steeds weer opnieuw te gebruiken. Mijn Waterfabriek  is voor dit proces met enkele (internationale) bedrijven de samenwerking aangegaan.

Investeren

“Het is onze ervaring dat de bewustwording over waterschaarste nog moet groeien” vertelt Johan Bel, oprichter van Mijn Waterfabriek. Hij vindt wel dat er geleidelijk meer focus op komt. Daardoor worden er uiteindelijk ook andere projecten gerealiseerd. “Het belangrijkste knelpunt voor een start up in de circulaire economie is vooral het gebrek aan bekendheid en aan financiële middelen; deze onzekere factoren moeten samen kunnen gaan met een lange adem “ vervolgt Bel. Creativiteit is zodoende van (circulaire) ondernemers gevraagd, maar ook de rol van publiciteit mag niet onderschat worden. Op deze wijze kan Mijn Waterfabriek immers blijven investeren in oplossingen die steden ook in de toekomst leefbaar houden.  

https://naturalcapital.futureproof.community/uploads/8c160046166f9d44dc7a7c37eb3c033e_large.jpeg

Website

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?