Crumble Development – Hergebruikt hout in tuin en interieur

Summary
Crumble Development hergebruikt hout in tuin en interieur. Zo blijven bossen behouden. Hierbij wordt het product een service en raakt het circulaire ontwerp voor demontage steeds meer verfijnd.
Crumble Development – Hergebruikt hout in tuin en interieur
solution

Ontbossing is een grootschalige doorn in het oog van duurzaamheid. Daarom zet Crumble Development zich in voor hergebruikt hout in tuin en interieur. Maar is het bedrijf zelf uit het juiste hout gesneden om als best practice mee te gaan in de circulaire economie?

Behoud van hout

Jaarlijks verdwijnt er 7,9 miljoen hectare aan natuurlijk bos. Dat is ruim twee keer de oppervlakte van Nederland. De houtproductie is een van de boosdoeners als het gaat om wereldwijde ontbossing. Door de grootschalige houtkap brengen we de biosfeer in gevaar, vernietigen we de habitatten van dieren, verkleinen we de hulpbronnen van onze economie en komt er ook nog eens een grote hoeveelheid broeikasgassen vrij doordat gekapte bomen de opgeslagen koolstofdioxide loslaten.

Crumble Development bestrijdt deze doorn die in het oog van duurzaamheid zit, zonder volledig af te zien van hout als grondstof. Het bedrijf richt zich namelijk op het maximaliseren van de levensduur van hout door het te hergebruiken in nieuwe producten, in tuin en interieur. Op deze manier legt Crumble Development geen beslag op de bossen en zet het zich in om de houtkringloop te sluiten.

Circulaire innovatie

Dankzij het devies van hergebruik heeft Crumble Development in de periode 2015-2016 (vlak na de oprichting in het laatste kwartaal van 2014) reeds 84 ton CO2 bespaard ten opzichte van conventioneel gebruik van hout. Tegelijkertijd doet het bedrijf de kwaliteit van het hout geenszins tekort: het gaat om klasse-A-hout. Het hout van Crumble Development vindt zijn toepassing onder meer in interieurproducten, maar ook in overkappingen en tuinhuizen. Vooral in deze laatste categorie is Crumble Development uniek, gezien het feit dat de circulaire economie deze categorie nog niet had doordrongen. Onder de afnemers vallen zowel partijen uit de zakelijke markt als particuliere consumenten.

In samenwerking met Stichting Hout Research (SHR) werkt Crumble Development aan de verfijning van het proces van hergebruik op het gebied van milieuvriendelijkheid. Daarnaast werkt het bedrijf aan circulaire ontwerpen: het ontwikkelt constructies en verbindingen (voor bijvoorbeeld tuinhuizen en overkappingen) om het gebruikte product eenvoudiger te kunnen demonteren, zodat alle onderdelen in de kringloop blijven circuleren.

Innovatief verdienmodel

Niet alleen op technisch gebied is er bij Crumble Development sprake van circulaire innovatie. Ook het verdienmodel is in toenemende mate circulair. Zo levert het bedrijf producten als dienst, waarbij consumenten en bedrijven bijvoorbeeld een aantal plantenbakken kunnen huren voor een bepaalde tijdsduur. Ook werkt Crumble Development toe naar een terugnamegarantie, die een integraal onderdeel vormt van de circulaire economie. Dit doet het middels een terugkoopsysteem, waarin afnemers de producten na gebruik weer kunnen inleveren bij de producent, tegen een vergoeding. Zo krijgt de producent het materiaal terug, dat zij wederom in zijn waarde kan herstellen voor hergebruik.

De technische en economische innovaties van Crumble Development hebben ertoe geleid dat meer dan tachtig procent van de klanten heeft gekozen voor hergebruikt hout. De afnemers geven hiervoor verscheidene redenen. Zo zijn het uiterlijk van het hout, de CO2-besparing, de 3D-simulaties van maatwerkproducten en de flexibiliteit rondom ideeën en aanpassingen doorslaggevend geweest voor de keuze voor het circulaire hout van Crumble Development.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland / De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Related SDGs what are SDGs
Read more