Carinthia Component – Circulair Composiet

Summary
Carinthia Component zamelt composietafval in en recyclet het tot nieuwe producten met een circulair ontwerp.
Carinthia Component – Circulair Composiet
solution

Windturbines, wasbakken, gevels: de toepassingsmogelijkheden van composiet zijn divers. Het afval dat hieruit ontstaat, wordt echter verwaarloosd. Carinthia Component brengt hier verandering in door composietafval in te zamelen, te verkleinen en te recyclen tot nieuwe producten met een circulair ontwerp.

Composietafval

Ongeveer een jaar geleden benaderde gevelproducent Flexipol BV het eerste bedrijf ter wereld dat zich richt op de grootschalige recycling van composietafval: Extreme Eco Solutions (EES). Samen onderzochten ze de mogelijkheden om microafval te recyclen; niet veel later was Carinthia Component geboren. In dit samenwerkingsverband verzorgt EES de grondstof en Flexipol de techniek en de productie.

Composieten zijn materialen die door een artificieel proces zijn vervaardigd uit meerdere stoffen. De composieten van Carinthia Component zijn glasvezelversterkte kunststoffen. Composiet is zeer sterk, licht en tegen allerlei invloeden bestand. Dat is waarom het materiaal bijvoorbeeld toepasbaar is in de constructie van windturbines en bruggen. Zelf maakt Carinthia Component allerlei verschillende producten: van serieproducten als wasbakken en bestrating, tot ornamenten en constructieonderdelen voor de bouw.

Productieproces

Composietafval eindigt normaliter op een stortplaats of in de verbrandingsoven. In het kader van Carinthia Component zamelt EES dit afval echter in, dat vervolgens via een chemisch proces wordt verkleind tot verwerkbaar materiaal. Dan is het klaar voor de recycling tot nieuwe composieten. Deze bestaan voor 85% uit afval. Ten slotte verwerkt Flexipol het gerecyclede materiaal tot nieuwe producten, zoals dakranden, dakgoten en gevels.

Circulair ontwerp

De producten van Carinthia Component hebben een circulair ontwerp. Elk element van de gevels die Carinthia Component maakt, staat namelijk geregistreerd onder een unieke code in de database, zodat de producent precies weet welke materialen op welke plek in het product zitten. Zo heeft de gevel als het ware een eigen materialenpaspoort. Alles is gedocumenteerd, zodat het product kan worden gedemonteerd en vervolgens 100% recyclebaar is.

Dit circulaire ontwerp wordt ondersteund met een leaseconstructie. Daarin maken afnemers gebruik van een service, zonder de producten te hoeven bezitten. Dat heeft een positief effect op behoud van materialen, doordat de producent zijn producten zodanig ontwerpt dat ze zo lang mogelijk meegaan. Als ze dan toch aan het einde van hun levensfase zijn, kunnen ze dankzij circulair ontwerp weer terugkeren in de materiaalkringloop. Zo gunt Carinthia Component composieten het eeuwige leven.

Om het ontwerp nog meer circulair te maken, kent Carinthia Component tevens een zeventig pagina tellende Life Cycle Assessment. Hierin brengt het bedrijf de ecologische impact in kaart in alle fasen van de productiecyclus.

Compositie van ecologie en economie

Aan het productieproces van Carinthia Component zitten veel voordelen. Zo reduceert het de delving van grondstoffen die normaliter benodigd zijn voor de productie van composieten. Het bedrijf haalt deze grondstoffen immers niet uit de aarde, maar uit afvalstromen. Bovendien ontlopen grondstoffen de verbrandingsoven dankzij het tweede leven dat zij krijgen als gerecycled composiet. Door dicht bij de afvalbron te produceren, minimaliseert het internationale bedrijf tevens transport. Zo draagt het bij aan het verminderen van afval, aan behoud van aardse hulpbronnen en aan de reductie van CO2-uitstoot met duizenden tonnen.

Binnen de productie van gerecycled composiet ontstaat er ook nauwelijks afval. Zo is recycling niet slechts uitstel van executie, maar blijven kostbare grondstoffen daadwerkelijk circuleren in de technologische materiaalkringloop. Ieder product is 100% recyclebaar en daarom geldt voor zowel het productieproces als de in- en uitvoer: afval is grondstof.

Economisch gezien zit het businessmodel van Carinthia Component vernuftig in elkaar. Organisaties die af willen van hun composietafval, betalen namelijk voor de levering aan Carinthia Component, maar minder dan bij reguliere afvalverwerking. Zo boekt Carinthia Component tweemaal winst door in één klap zowel grondstoffen als inkomsten te ontvangen, wat een zeer positieve invloed heeft op de kostprijs. Hiermee toont deze best practice aan dat een intelligent ontworpen businessmodel ecologie en economie kan herenigen.

Obstakels en ambities

Carinthia Component ambieert een grote impact. Voor het einde van 2018 hoopt het bedrijf 500 ton composiet af te zetten en voor eind 2020 maar liefst 2000 ton. Dit composiet bestaat voor 85% uit afval en zodoende zal het circulaire initiatief een grote hoeveelheid afval gered hebben van de stort.

De visionairen van Carinthia Component voorzien ook een groot probleem: de verwerking van de rotorbladen van windturbines. Door de toename van de bouw hiervan zullen er tienduizenden tonnen aan composietafval vrijkomen. Carinthia Component voelt zich uitverkoren om dit probleem op te lossen door het vrijkomende composietafval nieuw leven in te blazen. Eén blad staat gelijk aan honderd wasbakken.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?